Nieuws

 

Roermond
Laptop- en iPadcursussen in het voorjaar 2020
16-01-2020
Ontspannen, snel en eenvoudig leren omgaan met uw iPad of laptop? Wel.kom Roermond biedt 3 cursussen aan:

Roermond
Actief Roermond verbindt vrijwilligers en organisaties
09-01-2020
Met ingang van 7 december 2019 (Nationale Vrijwilligersdag) is de naam VrijwilligersCentrale Roermond veranderd in Actief Roermond. Actief Roermond is onderdeel van Wel.kom en dé plek waar de actieve burger op zoek kan gaan naar vrijwilligerswerk en waar organisaties, verenigingen en stichtingen zichzelf onder de aandacht kunnen brengen.

Venlo
Gratis training voor vrouwelijke slachtoffers huiselijk geweld
09-01-2020
Na een succesvolle tweede training starten we eind januari 2020 met een nieuwe groep van de training LOS. LOS staat voor Leren – Ontdekken – Sterk. Deze training is gericht op vrouwelijke slachtoffers van psychisch, lichamelijk of seksueel geweld met als doel dit geweld te stoppen en de cirkel van geweld te doorbreken.

Roermond
Verdiepende training voor (dementie)vrijwilligers
17-12-2019
Wel.kom Roermond organiseert in samenwerking met Hulp bij Dementie en MET ggz een training voor vrijwilligers over omgaan met dementie. De training bestaat uit 4 dagdelen en is in eerste instantie bedoeld voor vrijwilligers die betrokken zijn bij personen met dementie.

Roermond
Vacature: vrijwillige seniorenadviseur Roermond
07-11-2019
Sinds 2000 zijn er in Roermond vrijwillige seniorenadviseurs actief die het mede mogelijk maken dat senioren op een zo prettig mogelijke manier zo lang mogelijk in hun eigen woning kunnen blijven wonen. Tijdens een huisbezoek geeft de seniorenadviseur relevante informatie over wonen, zorg en welzijn en regelingen en verwijzen zij mensen naar de juiste instanties en activiteiten. Om alle senioren in Roermond te kunnen bezoeken en informeren zijn wij op zoek naar vrijwilligers.

Venlo
MoneyWise voor statushouders zoekt vrijwillige trainers
04-07-2019
Voor statushouders die nog maar kort in Nederland zijn biedt Wel.kom de gratis training MoneyWise aan. In vier bijeenkomsten worden statushouders geïnformeerd over de kosten van levensonderhoud in Nederland en hoe zij kunnen voorkomen dat er financiële problemen ontstaan.

Roermond
Campagne "Maak het verschil voor een kind"
02-07-2019
Eén op de vier kinderen groeit thuis op met zorgen. De redenen voor de zorgen lopen sterk uiteen: een psychisch of lichamelijk ziek gezinslid, een verslaving in het gezin, een (v)echtscheiding of geldproblemen.

Roermond
Wel.kom Roermond zoekt dementievrijwilligers
20-06-2019
Dementievrijwilligers zijn vrijwilligers die ondersteuning bieden aan mensen met dementie in de thuissituatie en aan hun mantelzorgers. Wel.kom is op zoek naar geïnteresseerden die zich als vrijwilliger willen aanbieden voor dit project.

Roermond
Feestelijke opening ANWB AutoMaatje Roermond
08-05-2019
Wel.kom Roermond start op 16 mei 2019 om 11.30 uur met ANWB AutoMaatje Roermond door middel van een feestelijke eerste rit naar Neel Ontmoet (voorheen ’t Sjtulpke), Kerkeveldlaan 43, Maasniel. Wethouder Marianne Smitsmans verricht de openingshandeling door een deelnemer thuis op te halen en naar Neel Ontmoet te rijden.

Holding
Wel.kom sluit samenwerkingsovereenkomst met Sterker Nijmegen
05-04-2019
Wel.kom sluit een samenwerkingsovereenkomst met welzijnsorganisatie Sterker sociaal werk te Nijmegen voor de periode van 1 april 2019 tot en met 31 maart 2021. Door de samenwerking met Sterker krijgt Wel.kom de mogelijkheid om de gewenste nieuwe strategische koers te definiëren en de daarbij benodigde stappen te zetten om de dienstverlening en organisatie verder te ontwikkelen. Daarnaast kan Wel.kom gebruikmaken van de expertise van Sterker op het vlak van ICT, communicatie, onderzoek en innovatie etc.

Roermond
ANWB AutoMaatje binnenkort van start in Roermond
03-04-2019
Wel.kom Roermond werkt samen met de gemeente Roermond en ANWB AutoMaatje in het project ANWB AutoMaatje. ANWB AutoMaatje biedt mensen die vanwege hun leeftijd of gezondheid beperkt zijn in het naar buiten gaan de gelegenheid weer deel te nemen aan het maatschappelijke leven.

Venlo
SUPPORT opvoedingsondersteuning Venlo zoekt vrijwilligers
06-03-2019
Opvoeden is niet altijd gemakkelijk, en ieder gezin maakt wel eens een moeilijke periode door, bijvoorbeeld door ziekte, echtscheiding, weinig contacten of spanningen. SUPPORT is een programma van Wel.kom dat met de hulp van vrijwilligers (opvoedings)ondersteuning, praktische hulp en vriendschap biedt aan ouders met ten minste één kind van 12 jaar of jonger. Voor de begeleiding en ondersteuning van gezinnen in de gemeente Venlo is Wel.kom op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Venlo
Jongerenservicepunt opent nieuwe locatie in centrum Venlo
01-11-2018
Jongerenservicepunt Venlo, onderdeel van Wel.kom, opent op 14 november a.s. officieel haar deuren op de Parade 90 in Venlo. Het jongerenservicepunt is een centrale plek waar jongeren onder 27 jaar tijdens inloopspreekuren terechtkunnen met al hun vragen.

Venlo
Nieuw project ‘Steunouder’ zoekt vrijwilligers
18-10-2018
Wel.kom Venlo start met een nieuw project “Steunouder”. Steunouders zijn vrijwilligers die ouders in een kwetsbare situatie ontlasten door hun kind(eren) één of twee dagdelen per week een aanvullend thuis te bieden. Een steunouder heeft geen hulpverlenende taak, maar biedt enkel een veilige alternatieve thuissituatie. Voor dit project is Wel.kom op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Roermond
Wel.kom Roermond zoekt enthousiaste vrijwilligers
16-10-2018
Welzijnsorganisatie Wel.kom biedt in Roermond verschillende diensten aan met de hulp van vrijwilligers, waaronder huisbezoeken aan senioren, hulp bij het op orde brengen van de administratie en het uitvoeren van kleine klussen. In verband met toenemende vragen om hulp zoekt Wel.kom vrijwilligers die zich met hart en ziel willen inzetten voor die groep mensen die deze hulp hard nodig heeft.