Werken bij Wel.kom

 

Nieuwe vacature jongerenwerker:

 

klik hier voor deze vacature

 

 

 

Nieuwe vacature Manager Welzijn Jeugd:

 

 

klik hier voor deze vacature

 

 

 

Stagevacatures bij Wel.kom vanaf augustus 2021

  

Jeugd- en jongerenwerk Roermond  

 

Voor 1e en 2e jaars HBO of MBO stagiaires Sociaal werk bieden we 5 stageplekken aan bij het Jeugd en jongerenwerk in: 

Wijkcentrum Het Trefpunt, waar je aan de slag gaat met het organiseren en begeleiden van activiteiten voor kinderen, jeugd en jongeren zoals streetdance en bij kidsfun.
Jongerencentrum Gotcha, waar je werkt aan het voorbereiden van activiteiten en uitvoeren zoals de kookclub op woensdag en andere activiteiten.

 

Voor 3e jaars studenten HBO Social work zijn op verschillende locaties van het Jeugd en jongerenwerk 4 stageplekken beschikbaar. Taken zijn:

- ambulant werk

- uitvoering en ontwikkeling verschillende activiteiten voor jeugd

- ondersteuning van vrijwilligers

 

Voor een 3e jaars student CIOS, Sport en bewegingsleider niv. 3 of coordinator Sport en bewegen niv. 4, is ook een stageplek beschikbaar in De Terp. Taken zijn uitvoering en ontwikkeling van verschillende sportieve activiteiten en ondersteuning van vrijwilligers.

 

Voor een 2e of 3e jaars HBO of MBO leerling Sociaal werk is ook nog een stageplek mogelijk bij het Jongerenservicepunt Roermond, waar jongeren terecht kunnen met al hun (hulp)vragen.

 

Voor een 3e jaars HBO leerling Social Work (Jeugd) bieden we 1 stageplek bij Jongerencoaching. Bij Jongerencoaching gaat het om individuele begeleiding van jongeren met een hulpvraag die de stap naar een hulpverlener vaak te groot vinden. Jongeren tussen de 18 en 27 jaar die vanwege allerlei redenen nog niet in staat zijn zelfstandig te functioneren en daar (te) weinig ondersteuning bij krijgen vanuit het sociale netwerk. 

Voor meer info zie https://www.facebook.com/JeugdJongerenwerkWel.komRoermond/

en https://youtu.be/59K34Pddms8.

 

Opbouwwerk evt. in combinatie met de Wegwijzer of Actief Roermond

Binnen het opbouwwerk is er ruimte voor 1 of 2  stagiaires Social work, 3e jaars. Dit hangt o.a. af van de corona-maatregelen in september en of alle activiteiten weer door kunnen gaan.

Taken zullen zijn: meelopen in de ontmoetingsruimten met bewonersactiviteiten, ondersteunen bij buurtactiviteiten (Burendag, wijkfeesten, etc.), ondersteunen bij overleggen van bewonersgroepen.

Een 2e stagiaire kan ook voor een deel bij opbouwwerk stage lopen en voor de andere helft in combinatie met andere taken, bijv. bij het team van Actief Roermond http://www.actiefroermond.nl of de Wegwijzer http://wegwijzerroermond.nl

 

Opvoedingsondersteuning

In gezinnen waar het (tijdelijk) niet zo goed gaat, door spanningen, eenzaamheid of taalproblemen, bieden vrijwilligers een steuntje in de rug. Zij worden begeleid door professionals van het team Opvoedingsondersteuning. Hier is een stageplek voor een 3e jaars student HBO Social work. Een stagiaire gaat 2 of 3 gezinnen ondersteunen. Deze gezinnen hebben kinderen t/m 12 jaar. De ondersteuning is gericht op praktische ondersteuning, helpen bij de Nederlandse taal en wegwijs maken in Roermond en met de Nederlandse waarden en normen. Afhankelijk van het aantal uren kan de stagiaire betrokken worden bij het organiseren van ontmoetingsgroepen of themabijeenkomsten.

 

Heb je interesse in een stage bij Wel.kom? Stuur een e-mail aan stage@welkom.nu met je motivatie en CV.

Ook voor vragen kun je ons mailen.