Werken bij Wel.kom

 

 

Vacatures

 

 

Voor deze vacature wordt tegelijkertijd zowel intern als extern geworven.

Klik hier om de vacature in te zien.

 

Klik hier om de vacature in te zien.

 

 

Stages

 

Heb je interesse in een beroepsgerichte stage bij Wel.kom?

Vul dan ons sollicitatieformulier in en voeg je cv toe.

 

 

Stagevacatures

 

 

Jeugd- en jongerenwerk Roermond

2e jaars mbo stage

  • Jongerencentrum De Terp; voor een leerling van het CIOS is een stageplek bij het jeugd- en jongerenwerk beschikbaar voor ondersteuning en uitvoering van sport- en bewegingsactiviteiten.
  • Wijkcentrum Het Trefpunt; leerlingen van de richting Sociaal Cultureel Werk of Maatschappelijke Zorg krijgen als taak het organiseren van activiteiten voor kinderen, jeugd en jongeren zoals streetdance en bij kidsfun.

 

2e jaars hbo stage Social work of Cultureel Maatschappelijke Vorming

  • Jongerencentrum De Terp: het organiseren van activiteiten voor kinderen, jeugd en jongeren.
  • Jongerencentrum Gotcha: Activiteiten voorbereiden en uitvoeren zoals de kookclub op woensdag.
  • Wijkcentrum Het Trefpunt: het organiseren van activiteiten voor kinderen, jeugd en jongeren zoals streetdance en bij kidsfun.

 

3e jaars hbo stage Social Work of Cultureel Maatschappelijke Vorming

  • Jongerencentrum De Terp: stage waarin de focus ligt op buurtpedagoog en kinderwerk (voorkeur voor een vrouw).
  • Jongerencentrum Gotcha: meelopen met jongerenwerk. Eén stageplek waarbij de focus ligt op meidenwerk en één stageplek waarbij de focus ligt op sportactiviteiten.
  • Wijkcentrum Het Trefpunt: meelopen met jongerenwerk. Activiteiten voorbereiden en uitvoeren bij o.a. meidenclub, streetdance, thema-activiteiten, kidsfun en de kookclub.

 

Opbouwwerk Roermond

Voor onze afdeling opbouwwerk zijn wij op zoek naar een 3e jaars hbo stagiaire. Taken zijn o.a.: meelopen met opbouwwerkers in de wijken Donderberg/Kemp/Kitskensberg/Heide, ondersteunen van bewoners bij activiteiten, zoals ontmoetingsplekken en woonkamers.

 

Begeleiding statushouders Venlo

Wel.kom begeleidt asielgerechtigden die in de gemeente Venlo gehuisvest worden. Er is een stageplek beschikbaar voor een 2e of 3e jaars mbo leerling juridisch medewerker/zakelijke dienstverlening niveau 4. De stagiair(e) assisteert o.a. bij het aanmelden van asielgerechtigden bij diverse instanties, beheer van dossiers, bewaken van termijnen en procedures.

 

Bewonersondersteuning Venlo

In Venlo zijn diverse stageplekken beschikbaar in Venlo-Noord, Blerick, Tegelen of Venlo-Oost. Bewonersondersteuning in Venlo bestaat uit opbouwwerk, seniorenwerk en jongerenwerk. Activiteiten waar je als stagiair(e) mee aan de slag gaat zijn divers, van het organiseren en uitvoeren van activiteiten met en voor jongeren (sportactiviteiten, jongerenbuurtbemiddeling, jongerenservicepunt) tot het ondersteunen van volwassenen en ouderen bij het opzetten van activiteiten om elkaar te kunnen ontmoeten of de leefbaarheid in de wijk op andere manieren te verbeteren. 2e en 3e jaars HBO leerlingen van de opleidingen social work of cultureel maatschappelijke vorming worden uitgenodigd om te solliciteren. Voor social work leerlingen kan er eventueel ook een combinatie met stagewerkzaamheden bij maatschappelijk werk gemaakt worden.

 

Maatschappelijk werk Venlo

Voor 3e jaars leerlingen van de opleiding Social Work, die als afstudeerrichting maatschappelijk werk hebben gekozen, zijn stageplekken beschikbaar bij het Maatschappelijk werk. Maatschappelijk werkers hebben een ondersteu­nende en motiverende (of coachende) rol bij hulpvragen, waarbij zij zich richten op het functioneren van de hulpvrager in zijn sociale omgeving en in de samenleving. Deze ondersteuning is tijdelijk, waarbij we de hulpvrager stimuleren om draagkrachtig en zelfredzaam te worden, en te blijven. Als stagiair(e) loop je mee met een ervaren maatschappelijk werker bij diverse taken zoals gesprekken met cliënten, huisbezoeken, netwerkoverleggen etc.

 

Vrijwilligerscentrale Venlo

Voor een mbo of hbo leerling die een opleiding volgt op het gebied van marketing en/of communicatie (2e of 3e jaars) is een stageplek beschikbaar gericht op het beheer van de website, onderhouden van het netwerk, PR en communicatie en werkzaamheden die passen bij de doorontwikkeling van de Vrijwilligerscentrale.

 

Support, bij opvoeden en opgroeien 

Voor een 3e jaars hbo leerling pedagogiek bieden we een stageplek bij Support Opvoedingsondersteuning. Onder Support valt Opvoedingsondersteuning (voorheen Home-start), KIES (Kinderen in Echtscheiding situaties), training sociale vaardigheden en Rouwbegeleiding bij kinderen.

De stagiair(e) richt zich o.a. op lichte vormen van gezinsondersteuning en begeleiding bij terugkombijeenkomsten van vrijwilligers. Daarnaast ondersteuning bieden bij het doorontwikkelen van een nieuw maatjesproject voor kinderen.

 

Jongerencoaching Venlo

Voor een 3e jaars hbo leerling social work (maatschappelijk werk of jeugdzorg) bieden we een stageplek bij Jongerencoaching.

Bij jongerencoaching gaat het om individuele begeleiding van jongeren met een hulpvraag die de stap naar een hulpverlener vaak te groot vinden.

 

Informatie- en adviespunten Venlo

De gemeente Venlo heeft Informatie- en Adviespunten opgezet in de wijken van Venlo waar burgers met vragen over wonen, welzijn, werk, inkomen, jeugd en zorg terecht kunnen. Bij deze Informatie en adviespunten worden vrijwilligers ingezet om de vragen te beantwoorden. Deze vrijwilligers worden begeleid door medewerkers van Wel.kom. Voor een 1e jaars leerling van de hbo-opleiding social work is hier een stageplek beschikbaar.

 

 

 

Vrijwilligers of vrijwilligerswerk

 

Speciaal voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties heeft Wel.kom een digitale vacaturebank opgezet voor de gemeente Venlo en de gemeente Roermond. Hier komen vraag en aanbod bij elkaar.

 

Meld je nu aan voor een leuke vrijwilligersfunctie!