Werken bij Wel.kom

 

Vacature opbouwwerkers

Om de sociale basis en vitale gemeenschappen te versterken in  onze gebiedsteams

 

32-36 uur per week

 

WIE ZIJN WIJ?  

VIJF is een nieuwe organisatie, opgericht door vier zorg- en welzijnspartijen in Noord- en Midden-Limburg: Wel.kom, PSW, De Zorggroep en VIGO-Vincent van Gogh. De ‘vijfde’ partij is de inwoner die ondersteuning nodig heeft en voor wie we er zijn. VIJF stelt de mens centraal en wil bijdragen aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én te zorgen dat mensen zo veel mogelijk eigen regie kunnen voeren. Door samen te werken komen onze verschillende expertises op het gebied van welzijn, geestelijke gezondheid, verslaving, ouderen en mensen met een verstandelijke beperking, het beste tot zijn recht. 

Wel.kom is een brede welzijnsinstelling met als werkgebied de gemeente Roermond. Vanuit de mensvisie van Positieve Gezondheid werken wij mét en áán vitale gemeenschappen, met inwoners van alle leeftijden. Medewerkers en vrijwilligers van Wel.kom zijn betrokken bij de samenleving. Met hun inzet zorgen zij ervoor dat iedereen volwaardig mee kan doen. Met zowel individuele als collectieve ondersteuning bevordert Wel.kom de leefbaarheid en sociale kwaliteit, in straat, buurt en stad.  

 

WAT GA JIJ DOEN? 

Omdat VIJF een innovatieve aanpak gaat inzetten zoeken we professionals die creatief en flexibel zijn en samen met hun gebiedsteam de schouders willen zetten onder een vernieuwende werkwijze. 

Uitgangspunten voor je inzet:  

je werkt als Leefcoach samen met je andere collega's in buurten en kernen van je gebied in een multidiscplinair gebiedsteam van VIJF, waarbij ieder een eigen expertise inbrengt. Samen maak je het verschil , terwijl je ook zelfstandig kunt opereren in het netwerk van bewoners en professionals in jouw gebied. 

jouw expertiseterrein is het opbouwwerk: het versterken, verbinden en ondersteunen van groepen inwoners in de buurt en wijk 

je hebt ervaring met en kennis van het versterken van vitale gemeenschappen  

je beweegt gemakkelijk in de diverse netwerken , bent transparant en houdt van een dynamische werkomgeving 

je houdt je professionaliteit en vakkennis op peil en staat in verbinding met je team en leidinggevende om te onderzoeken wat daarvoor nodig is 

 

WAT VRAGEN WE VAN JOU? 

Vooropgesteld heb je natuurlijk veel zin om deze functie te vervullen. Daarnaast: 

Beschik je over een relevante afgeronde HBO opleiding; 

Heb je ervaring als opbouwwerker, bewonersondersteuner of een vergelijkbare functie in het (sociaal cultureel) welzijnswerk;   

 

WAT BIEDEN WE JOU? 

Een dienstverband bepaalde tijd, voor de duur van één jaar, met mogelijkheid tot verlenging voor onbepaalde tijd; 

Een uitdagende functie waarin je samenwerkt met betrokken en fijne collega’s; 

De kans om mee te bouwen aan de nieuwe organisatie VIJF;  

Flexibele werktijden met de mogelijkheid om ook thuis de nodige werkzaamheden te verrichten; 

Afwisseling, zelfstandigheid en een prettige werksfeer; 

Salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO Sociaal Werk, functieschaal 8 (min €2.712 - max €3.864), afhankelijk van jouw werkervaring; 

Een individueel keuzebudget (ruim 17 % van het salaris) en een persoonlijk loopbaanbudget (1,5 % van het salaris) 

Let op: je werkt binnen één van de gebiedsteams van Vijf in Roermond, maar je komt in dienst bij Wel.kom. De arbeidsvoorwaarden van Wel.kom zijn van toepassing. Je bent als medewerker van Wel.kom verbonden aan kennisnetwerken en leerstructuren binnen de organisatie. 

 

SOLLICITEREN 

We ontvangen graag jouw sollicitatiebrief en CV vóór 17 december 2021, 12:00 via vacature@welkom.nu onder vermelding van “vacature opbouwwerker VIJF”.  

De sollicitatiegesprekken zijn gepland in de week van 20 december. 

Meer informatie over de aanpak en werkomgeving van VIJF kun je ontvangen zodra we je sollicitatie hebben ontvangen. Voor vragen die je nu al hebt kun je contact opnemen met Mariska Thissen, 06-55385026 / m.thissen@welkom.nu 

Zie ook bijgaande link

https://www.welkom.nu/dynamic/media/9/documents/20211203%20VIJF%20Vacature%20Opbouwwerker.pdf

 

 

Vacature coördinator Goed Opvoeden

 

28 uur per week

 

Wel.kom is een brede welzijnsinstelling met als werkgebied de gemeente Roermond. Vanuit de mensvisie van Positieve Gezondheid werken wij mét en áán vitale gemeenschappen, met inwoners van alle leeftijden. Medewerkers en vrijwilligers van Wel.kom zijn betrokken bij de samenleving. Met hun inzet zorgen zij ervoor dat iedereen volwaardig mee kan doen. Met zowel individuele als collectieve ondersteuning bevordert Wel.kom de leefbaarheid en sociale kwaliteit, in straat, buurt en stad.

 

WAT GA JE DOEN? 

Alle inwoners van Roermond hebben recht op een volwaardige plek in de samenleving. Elk kind moet dezelfde kansen krijgen om op te groeien en zijn eigen talenten positief en ten volle te kunnen benutten. Wel.kom neemt met Goed Opvoeden, haar programma voor opvoedondersteuning, positie in het aanbod dat op natuurlijke wijze past in de sociale basis.  Vrijwilligers worden getraind om lichte opvoedondersteuning te bieden en goed aan te sluiten bij de vraag van de ouders.  Professionals die getraind zijn in Triple-P en evidence-based werkwijzen bieden VVE-activiteiten aan voor ouders en kinderen. 

Alle aangeboden ondersteuning biedt ouders en kinderen de mogelijkheid om op een natuurlijke wijze sociale contacten op te doen in hun directe omgeving, in een groep met andere ouders en thuis. De ondersteuning is op maat en sluit aan op de directe vraag en behoefte van ouder en kind. Centraal in ons huidige opvoedprogramma staan de thema's 

 • Kansrijke Start 
 • Laaggeletterdheid en ouderbetrokkenheid 
 • Voorliggende voorzieningen voor ouders en kinderen waaronder ondersteuning door vrijwilligers aan moeders met een baby en gezinnen met kinderen tot 12 jaar die lichte opvoedvragen hebben 
 • Samenwerking met partners in de context van de Transitie-opdracht  

 

Om zo vroeg en goed mogelijk te kunnen inspelen op de nog lichte opvoedvragen werkt Wel.kom samen met ketenpartners in de gezondheidszorg, kinder-/peuteropvang, jeugdhulp, onderwijs, bibliotheek en meer. Deze richt zich op zowel vroegsignalering als het samen inzetten van interventies die passend zijn, maar ook op het gezamenlijk afwegen welke lichtere vorm van ondersteuning mogelijk is naast of na een zwaardere vorm.  

 

JE KERNTAKEN 

 • Zorg dragen voor de uitvoering van onze activiteiten Opvoedondersteuning en VVE 
 • Matchen van vraag en aanbod voor opvoedondersteuning door vrijwilligers  
 • Zorg dragen voor van deskundigheidsbevordering en coaching van vrijwilligers 
 • Actieve deelname aan het netwerk van ketenpartners, beleidsnetwerken lokaal en regionaal 
 • Coördineren van operationele taken die het kleine team van professionals en vrijwilligers vervullen 
 • Ontwikkelen en in stand houden van een kwalitatief goed aanbod dat past bij de vraag van ouders en in de samenwerkingsverbanden die veelal wijkgericht zijn 
 • Opstellen van projectplannen, subsidieaanvragen, rapportages 

 

WIE BEN JIJ? 

 • Je bent open en transparant en verstaat de kunst om met de vrijwilligers en professionals op gelijkwaardige basis alle werkzaamheden en activiteiten te coördineren 
 • Je werkt projectmatig aan de ontwikkeling van nieuwe producten op basis van de vraag van ouders,  ketenpartners en opdrachtgever 
 • Je hebt ervaring op het gebied van opvoedondersteuning in het voorliggende veld en hebt kennis van evidence-based methodieken en programma's 
 • Je hebt relevante vakkennis en houdt actief je eigen kennis en professionaliteit op peil 
 • Je hebt een voor de functie passende opleiding  op HBO-niveau 
 • Je bent flexibel in je taakopvatting en inzet 
 • Je beweegt pro-actief in netwerken omtrent samenwerking en beleidsvorming 

 

WAT BIEDEN WIJ? 

 • Een dienstverband bepaalde tijd, voor de duur van één jaar, met mogelijkheid tot verlenging voor onbepaalde tijd; 
 • Een uitdagende functie waarin je samenwerkt met betrokken en fijne collega’s; 
 • Flexibele werktijden met de mogelijkheid om ook thuis de nodige werkzaamheden te verrichten; 
 • Afwisseling, zelfstandigheid en een prettige werksfeer; 
 • Salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO Sociaal Werk, functieschaal 8 (min €2.712 - max €3.864) of 9 (min. €2.884, max. €4.252), afhankelijk van jouw werkervaring; 
 • Een individueel keuzebudget (ruim 17 % van het salaris) en een persoonlijk loopbaanbudget (1,5 % van het salaris) 

 

IS JE INTERESSE GEWEKT? 

Dan ontvangen we graag jouw sollicitatiebrief en CV vóór 17 december 2021, 12:00 via vacature@welkom.nu onder vermelding van “vacature coordinator goed opvoeden”. De sollicitatiegesprekken zijn gepland in de week van 20 december. 

Heb je vragen over deze vacature? Neem dan contact op met: 
 
Ralph Koenis, Manager Welzijn Jeugd (06 52 56 28 02 /  r.koenis@welkom.nu)  
of Mariska Thissen, stafmedewerker (06 55 38 50 26 / m.thissen@welkom.nu) 

Zie ook bijgaande link

https://www.welkom.nu/dynamic/media/9/documents/20211203%20Wel_kom%20Vacature%20Coordinator%20Goed%20Opvoeden.pdf

 

Vacature jeugd- en jongerenwerker

 

24 tot 36 uur per week

 

Wel.kom is een brede welzijnsinstelling met als werkgebied de gemeente Roermond. Vanuit de mensvisie van Positieve Gezondheid werken wij mét en áán vitale gemeenschappen, met inwoners van alle leeftijden. Medewerkers en vrijwilligers van Wel.kom zijn betrokken bij de samenleving. Met hun inzet zorgen zij ervoor dat iedereen volwaardig mee kan doen. Met zowel individuele als collectieve ondersteuning bevordert Wel.kom de leefbaarheid en sociale kwaliteit, in straat, buurt en stad.

 

WAT GA JE DOEN? 

 

Het jeugd- en jongerenwerk investeert op pedagogische wijze in jeugd en jongeren en hun omgeving waarbij zij gestimuleerd worden hun eigen talenten en vaardigheden te ontwikkelen. Kinderen en jongeren worden in staat gesteld deel te nemen aan de maatschappij en een eigen plek te verwerven. Onze doelgroep bestaat uit kinderen en jongeren die een extra zetje nodig hebben om deel te nemen aan de samenleving, bij hun identiteitsontwikkeling en bij het opgroeien tot evenwichtige en zelfbewuste volwassenen.  

Als jongerenwerker leg en onderhoud je actief contact met de doelgroep op locaties van Wel.kom en in de openbare ruimte. Je kent de valkuilen en risico’s bij het opgroeien en weet hoe je vormgeeft aan preventie. Je maakt verbinding met ouders, vrijwilligers, de wijk, het onderwijs, vrijetijdsvoorzieningen en indien nodig met hulpverlening. Je kent de leefwereld van de doelgroep, hebt een brede blik op de buurt en weet hun vragen en behoeften op creatieve wijze te achterhalen.  

Jouw kerntaken:  

 • Je bezoekt groepen jongeren in de openbare ruimte.  

 • Je leidt jongeren toe naar activiteiten in de buurt of stad.  

 • Je ondersteunt en activeert jeugd en jongeren om hun tijdsbesteding constructief in te vullen, coacht hen daarbij en stelt jongeren in staat zelf kansen en talenten te ontdekken.  

 • Je signaleert risico’s van jeugd en jongeren in hun gedrag en sociale leefomgeving zo veel mogelijk in een vroegtijdig stadium c.q. anticipeert op mogelijk te ontstane risico’s door proactief in te zetten op preventie.  

 • Je bouwt een relevant netwerk op en onderhoudt dit.  

 • Je stelt werkplannen en begrotingen op en bewaakt deze.  

 • Je werkt op onregelmatige tijden  

 •  

WIE BEN JIJ?   

 

 • Je legt gemakkelijk contact met jeugd en jongeren, ongeacht hun achtergrond.  

 • Je denkt en werkt intercultureel.   

 • Je bent en blijft op de hoogte van de diverse subculturen. 

 • Je staat stevig in je schoenen, bent stressbestendig en vaardig in conflicthantering.   

 • Je bent in staat om problemen van jongeren bespreekbaar te maken en om jongeren te motiveren deze problemen aan te pakken.  

 • Je legt gemakkelijk contact met samenwerkingspartners, vrijwilligers en buurtbewoners (bij overlast) en vormt een brug tussen jongere(n) en volwassenen in hun omgeving, hetzij buurtbewoners, hetzij professionals.   

 • Je bent in staat om plan- en projectmatig te werken 

 • Je bent in staat om (zorg)signalen te bespreken met collega’s, ouders en relevante externe partners.   

 • Je bent op de hoogte van de sociale kaart en weet hiervan optimaal gebruik te maken.  

 • Je kunt zelfstandig opereren maar werkt tegelijkertijd goed samen in teamverband. 

 

WAT VRAGEN WIJ?  

 

 • een afgeronde en voor deze functie relevante hbo-opleiding;  

 • bij voorkeur rijbewijs BE en in bezit van auto;  

 • aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van jongerenwerk.  

 

WAT BIEDEN WIJ?  

 

 • Een dienstverband bepaalde tijd, voor de duur van één jaar, met mogelijkheid tot verlenging voor onbepaalde tijd; 

 • Een uitdagende functie waarin je samenwerkt met betrokken en fijne collega’s; 

 • Flexibele werktijden met de mogelijkheid om ook thuis de nodige werkzaamheden te verrichten; 

 • Afwisseling, zelfstandigheid en een prettige werksfeer; 

 • Salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO Sociaal Werk, functieschaal 8 (min €2.712 - max €3.864,  afhankelijk van jouw werkervaring); 

 • Een individueel keuzebudget (ruim 17 % van het salaris) en een persoonlijk loopbaanbudget (1,5 % van het salaris) 

 

IS JE INTERESSE GEWEKT?  

 

Dan ontvangen we graag jouw sollicitatiebrief en CV vóór 17 december 2021, 12:00 via vacature@welkom.nu onder vermelding van “vacature jongerenwerker”. De sollicitatiegesprekken zijn gepland in de week van 20 december 

 

Heb je vragen over deze vacature? Neem dan contact op met Ralph Koenis, Manager Welzijn Jeugd. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 0652562802 of per e-mail: r.koenis@welkom.nu 

Zie ook bijgaande link

https://www.welkom.nu/dynamic/media/9/documents/20211203%20Wel_kom%20Vacature%20Jongerenwerker.pdf