Vlnr: Onno van Harrevelt, Jan Jacobs, Conny Timmermans

 

 

In gesprek met de vrijwilligersraad

 

Bij het Cruijffcourt naast jongerencentrum Gotcha! In de Roermondse wijk de Donderberg ontmoet Wel.kom Conny Timmermans, Jan Jacobs en Onno van Harrevelt. Dit drietal vormt tezamen de vrijwilligersraad van welzijnsorganisatie Wel.kom.

 

De vrijwilligersraad werd in april vorig jaar geïnstalleerd vanuit de behoefte van Wel.kom om op bestuurdersniveau op regelmatige basis in contact te zijn met een vertegenwoordiging van de vele vrijwilligers die onder de vleugels van Wel.kom actief zijn.

 

Seniorenadvies

 

Na een oproep meldde vrijwilliger Conny Timmermans zich al snel en een actieve zoektocht door haarzelf leverde deelname van Jan Jacobs en Onno van Harrevelt op. Alle drie zijn zij ook actief als vrijwilliger bij Wel.kom Roermond.

 

Conny is vrijwillige seniorenadviseur. Conny: “Veel senioren hebben behoefte aan goede informatie zodat zij, als het nodig is, de juiste keuze kunnen maken in hulp- en dienstverlening. Ik ga bij senioren op bezoek om met hen in gesprek te gaan over hoe zij wonen, zorg en welzijn ervaren. Ik adviseer hen over regelingen maar geef ook informatie over activiteiten bij hen in de buurt. Spelen er problemen zoals eenzaamheid of armoede waardoor iemand geen geld heeft om deel te nemen aan sociale activiteiten, dan kan ik altijd terecht bij een professional van Wel.kom. Ik heb zelf een juridische achtergrond en dat komt goed van pas omdat veel regelgeving en procedures voor bijvoorbeeld het aanvragen van een voorziening voor veel mensen te ingewikkeld is”.

 

Klusjesman

 

Jan Jacobs is actief bij de klussendienst van Wel.kom. Jan: “De klussendienst is er voor mensen met een laag inkomen, met name ouderen en mensen die extra ondersteuning nodig hebben bijvoorbeeld vanwege een beperking. Als iemand thuis een technische klus heeft die hij of zij niet zelf kan opknappen en als er geen familie of buurman voorhanden is, dan kan er contact worden opgenomen met de klussendienst. Heel interessant werk, want ik kom bij veel mensen thuis en ben blij dat ik ze kan helpen met een reparatie. Hier komt mijn ervaring als gepensioneerd werktuigbouwkundige natuurlijk goed van pas. Daarnaast merk ik dat mensen het fijn vinden om wat aanspraak te hebben”.

 

Coachen van vrijwilligers

 

Onno van Harrevelt is vrijwilligerscoach bij de Vrijwilligerscentrale van Wel.kom. Onno: “Als vrijwilligerscoach begeleid ik vrijwilligers bij het vinden en uitvoeren van vrijwilligerswerk. Steeds meer mensen zoeken vrijwilligerswerk. Er daar zitten ook steeds vaker mensen bij die bijvoorbeeld vanwege een beperking extra hulp nodig hebben bij het vinden van vrijwilligerswerk en bij het uitvoeren ervan. In het kader van zogenaamde wederkerigheid zie je dat steeds vaker mensen met bijvoorbeeld een psychiatrische achtergrond zich melden als vrijwilligerswerkzoekenden. Voor vrijwilligersorganisaties betekent dit dat ze extra begeleiding moeten bieden, waarvoor zij vaak niet de tijd hebben of niet de expertise. Dan kom ik in beeld en zorg ervoor dat de vrijwilliger bij de juiste organisatie terechtkomt voor passend vrijwilligerswerk. En vervolgens begeleid ik de vrijwilliger bij zijn nieuwe vrijwilligersbaantje. Mijn achtergrond als maatschappelijk werker komt hierbij goed van pas”.

 

Er wordt steeds meer van vrijwilligers verwacht

 

Conny: “Ik heb zelf een aangeboren lichamelijke aandoening, waardoor ik een arbeidsongeschiktheidsuitkering heb. Ik ben blij dat ik via vrijwilligerswerk iets kan terugdoen voor de samenleving. Overigens heb ik mijn hele leven al vrijwilligerswerk gedaan: jeugd- en jongerenwerk, bij Unie voor Vrijwilligers in het ziekenhuis, voor het Rode Kruis en tien jaar slachtofferhulp. Ik ben een mensenmens en help graag mensen. Daarnaast vind ik het belangrijk om mezelf te blijven ontwikkelen en te blijven leren. Op latere leeftijd ben ik naar de universiteit gegaan en heb Nederlandse Rechtswetenschappen gestudeerd. Én behaald!

 

In de vrijwilligersraad behartigen we de belangen van andere vrijwilligers. Voor mij gelden een paar drijfveren: het is belangrijk dat er een goede vertegenwoordiging voor alle vrijwilligers komt zodat zij het vrijwilligerswerk leuk blijven vinden en er goede arbeidsomstandigheden zijn. Vrijwilligerswerk is continu in beweging. Er wordt steeds meer van een vrijwilliger verwacht, met name in de zorg en het welzijnswerk. Daarom verdienen vrijwilligers die werkzaam zijn in deze sector het dat zij goed vertegenwoordigd worden”.

Volgens het drietal is de laagdrempeligheid van vrijwilligerswerk een absolute meerwaarde. Vrijwilligers worden door de burgers vaak als meer oprecht ervaren omdat vrijwilligers geen financieel belang hebben en uit passie het werk doen. Vrijwilligers hebben vaak een betere aansluiting met de doelgroep omdat zij vaak uit dezelfde buurt komen, ervaringsdeskundig zijn en minder tijdsdruk hebben. De relatie tussen vrijwilliger en de ander berust op gelijkwaardigheid en schept vertrouwen.

 

Het werk van de vrijwilligersraad

 

“De vrijwilligersraad heeft een signalerende functie”, aldus Conny “waarbij zij de gemeenschappelijke belangen van de vrijwilligers van Wel.kom vertegenwoordigt bij besluit- en beleidsvorming van de organisatie. De vrijwilligersraad zorgt ervoor dat de vrijwilligers ook in het beleid van Wel.kom gezien worden”.

 

Onno vult aan: “Ik beschouw de vrijwilligersraad als een centraal punt waar ervaringen, meningen en ideeën van de vrijwilligers en van het bestuur van Wel.kom bij elkaar komen. Ik vind dat de belangen van zowel de vrijwilligers als die van Wel.kom zo goed mogelijk door de vrijwilligersraad behartigd moeten worden. Via de vrijwilligersraad kunnen de vrijwilligers meedenken en signalen afgeven, zodat het bestuur weet wat er onder hen leeft. Op grond van mijn werk als bedrijfsmaatschappelijk werker heb ik veel ervaring opgedaan in het behartigen van belangen van zowel werknemers als het management en denk dat ik een positieve bijdrage kan leveren aan het versterken van het vrijwilligerswerk in Roermond en Venlo”.

 

Jan geeft aan dat hij het belangrijk vindt dat de vrijwilligersraad streeft naar een goede balans tussen vrijwilligers en management om zodoende het maximale uit de organisatie en de mensen te halen.

 

Conny vervolgt: “Vrijwilligers kunnen met zeer veel vragen bij de vrijwilligersraad terecht. Vragen op het gebied van vrijwilligersbeleid, werkomstandigheden, scholing en vergoedingen. Maar ook als een vrijwilliger zaken ervaart bij zijn werk waarover hij graag eens zou willen praten. Wellicht heeft de raad niet altijd een pasklaar antwoord, maar alle signalen vanuit de vrijwilligers zullen we voorleggen aan de directie en beroepskrachten van Wel.kom.”

 

Hoe kunnen vrijwilligers van Wel.kom in contact komen met de vrijwilligersraad?

 

De vrijwilligersraad is te bereiken via het e-mailadres: vrijwilligersraad@welkom.nu. De raad behandelt uw mail zorgvuldig en discreet.

 

Heeft u ook interesse om lid te worden van de vrijwilligersraad van Wel.kom?

 

De raad komt gemiddeld vier keer per jaar bij elkaar en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie van Wel.kom en denkt op verzoek van de directie mee in nog te ontwikkelen beleid rondom de inzet van vrijwilligers binnen Wel.kom. De vrijwilligersraad is op zoek naar extra leden, het liefst mensen uit Venlo. Als u vrijwilliger bij Wel.kom bent en u heeft interesse, neem dan contact op met de vrijwilligersraad.