Uitzicht op wonen

 

Uitzicht op wonen is een vorm van intensieve woonbegeleiding en richt zich vooral op huurders die vanwege schulden, overlastveroorzaking, verwaarlozing en dergelijke uit hun huis zijn gezet of dreigen uit huis gezet te worden. Daardoor komen zij niet meer in aanmerking voor een huurwoning van de deelnemende woningstichtingen Antares en Woonwenz. Om deze mensen een laatste kans te bieden, is in samenwerking met de woningstichtingen en de gemeente Venlo ‘Uitzicht op wonen’ opgezet.

 

Doel Uitzicht op wonen

Het belangrijkste doel is ‘normaal kunnen functioneren op de woningmarkt en in de woonomgeving’. Cliënten moeten bewijzen dat zij zich als goede huurder kunnen gedragen. Aandacht voor problemen op andere leefgebieden (zoals financiën, gezinssituatie, dag- en vrijetijdsinvulling) moeten ervoor zorgen dat het hoofddoel wordt bereikt en vastgehouden. Denk aan het verplicht aanstellen van een bewindvoerder, zich onder behandeling laten stellen, stappen zetten voor re-integratie, enzovoort.

 

Hoe werkt Uitzicht op wonen?

Bij Uitzicht op wonen tekent de cliënt een contract met daarin afspraken voor de duur van minimaal twaalf maanden. In die periode staat de huurovereenkomst op naam van Uitzicht op wonen. Gaat het goed, dan wordt de huurovereenkomst overgenomen door de cliënt. Zo niet dan verliest deze het recht op het gebruik van de woning en moet hij/zij de woning verlaten. Eventueel kan het traject na een jaar met zes maanden worden verlengd.

 

Wanneer is Uitzicht op wonen mogelijk?

Mensen komen in aanmerking voor Uitzicht op wonen als zij:

 1. minimaal een jaar in de gemeente Venlo wonen.
 2. moeilijk plaatsbaar zijn vanwege problematisch huurdergedrag in het verleden, zoals:
  • huur niet betalen
  • woning verwaarlozen
  • overlast veroorzaken
 3. gemotiveerd zijn en het traject zien als een leerproces om ontbrekende vaardigheden aan te leren.
 4. binnen de gestelde hulpverleningstermijn perspectief laten zien op stabilisatie of verbetering in het sociaal functioneren. NB: Het hebben van een huurschuld alléén is niet voldoende voor Uitzicht op wonen.

Om in te kunnen stromen moet de cliënt:

 1. een positief advies hebben van de indicatiecommissie;
 2. aantonen dat hij afspraken nakomt;
 3. bewindvoering accepteren;
 4. bereid zijn te werken aan een zinvolle dagbesteding (werk, scholing, e.d.);
 5. een inkomen uit arbeid of uitkering hebben;
 6. in het bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs;
 7. een WA- en ziekenfondsverzekering hebben.

 

Meer weten?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de afdeling Uitzicht op wonen :
T 077 326 66 66
E uitzichtopwonen@welkom.nu