Training LOS

Voor vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld

 

Training LOS is bedoeld voor vrouwelijke slachtoffers van psychisch, lichamelijk of seksueel geweld met als doel dit geweld te stoppen en de cirkel van geweld te doorbreken. Door schaamte of angst durven veel slachtoffers niet te praten over wat hen overkomt, wat kan leiden tot een sociaal isolement. Opheffing van dit isolement is nodig om te kunnen komen tot zelfontplooiing en sociaal-maatschappelijke participatie.  

 

Wat leert u?

LOS staat voor Leren – Ontdekken – Sterk. Deze training is gebaseerd op de methodiekbeschrijving van ‘Uit de schaduw van een ander’. Het doel is het stoppen van geweld. In deze training leert u o.a.

 

  • het verwerken van negatieve gedragspatronen
  • het vergroten van uw eigen kracht en zelfbeeld
  • het aangeven van uw grenzen.

 

Bijeenkomsten

De mate waarin deelnemers het huiselijk geweld beleven zal onderling verschillen. We stemmen de inhoud van de training hier zo veel mogelijk op af.

 

De training start met een workshop. Deze workshop geeft u de mogelijkheid kennis te maken met de onderwerpen die in de training aan bod komen en u krijgt uitleg over het verloop van de training. Na de workshop heeft u gelegenheid u aan te melden. De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2 uur. Aan deze training zijn geen kosten verbonden.

 

Meer weten

Voor vragen of verdere informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met:

 

Mohamed Addarrazi

E    m.addarrazi@welkom.nu

M   0652562820

 

Judith Driessen

E     j.driessen@welkom.nu

M    0635119942

 

‘Wij zullen de weg vinden, anders maken wij er een.’