SUPPORT opvoedingsondersteuning

 

Meestal gaat het goed. Maar ieder gezin maakt wel eens een moeilijke periode door. Bijvoorbeeld door ziekte, problemen met de opvoeding, weinig contacten of spanningen in het gezin. Op zo’n moment kun je wel wat extra ondersteuning gebruiken. Onze vrijwilligers kunnen u hierbij helpen. Zij geven advies, helpen eventueel bij het regelen van praktische zaken én zijn bovenal een luisterend oor.

 

Wat is SUPPORT opvoedingsondersteuning?

SUPPORT opvoedingsondersteuning helpt gezinnen die tijdelijk uit balans zijn en biedt gezinnen met kinderen tot en met 12 jaar praktische hulp, vriendschap en begeleiding. De (hulp)vraag van u als ouder en uw kind(eren) staat hierbij centraal. Persoonlijke aandacht is dan ook heel belangrijk. Alle vrijwilligers hebben een training gevolgd om te kunnen werken volgens onze methodiek. Daarnaast beschikken zij over voldoende kennis en levenservaring waaruit zij kunnen putten. Ze worden begeleid door een professionele medewerker van Wel.kom.

 

Hoe werkt SUPPORT?

Heeft u interesse in de opvoedingsondersteuning van SUPPORT? Neem dan contact op met de coördinator in uw woonplaats. Na aanmelding komt deze bij u thuis langs om uw situatie te bespreken. De coördinator kijkt vervolgens welke vrijwilliger bij uw gezin past. SUPPORT opvoedingsondersteuning is maatwerk. Als het klikt met de vrijwilliger dan komt hij of zij één dagdeel per week bij u thuis. Zo leert u elkaar kennen en ontstaat er een vertrouwensband. Samen bekijkt u op welke manier de vrijwilliger u het beste kan ondersteunen.

 

Meer weten?

Neem voor meer informatie over SUPPORT opvoedingsondersteuning contact op met de coördinator in uw woonplaats:

Roermond
T 0475 34 51 35
E supportroermond@welkom.nu