ISO 9001

 

Wel.kom is sinds 2016 ISO 9001 gecertificeerd. Hiermee laten wij zien dat wij systematisch werken aan het continu bewaken en verbeteren van onze kwaliteit. 

 

Dit betekent dat wij voldoen aan de eisen en verwachtingen van onze klanten, aan onze eigen professionele eisen en aan de eisen die worden gesteld vanuit wet- en regelgeving. Het betekent ook dat we onze bedrijfsvoering op orde hebben en onze afspraken nakomen.

Jaarlijks wordt door een onafhankelijke instelling getoetst of wij nog steeds aan de ISO-normen voldoen en of wij werk maken van verbeterpunten. Ook vragen wij aan een deel van onze klanten of we met onze dienstverlening nog altijd de kwaliteit leveren die zij van ons verwachten.

ISO staat voor International Organization for Standardization

 

 

KIES-coach

 

De medewerkers van KIES (Kinderen in Echtscheiding Situaties) in Venlo zijn gecertficeerde KIES-coaches. KIES is een onderdeel van SUPPORT, bij opvoeden en opgroeien.

 

Scholing voor de KIES-coach speelt een belangrijke rol in het bewaken van de kwaliteit van het KIES programma. Het is voor instellingen de enige manier om toegang te krijgen tot de KIES interventies en een aantal materialen. Onze professionals hebben een training gevolgd en hun certificaat behaald, waarmee zij geregistreerd zijn als KIES-coach en gecertificeerd om een of meerdere KIES-interventies uit te voeren.

De trainingen zijn aanvullend op een vereiste HBO opleiding in onderwijs/jeugdzorg, en richten zich specifiek op het kunnen uitvoeren van een bepaalde KIES-interventie.