Jongerencoaching

 

Instanties zien geregeld jongeren die kampen met een combinatie van problemen op het gebied van financiën, huisvesting, sociaal functioneren, dagbesteding en zingeving. Zij kunnen de weg naar het reguliere hulpverleningsaanbod soms moeilijk vinden en lopen vast in hun zoektocht. De jongeren dreigen door de bomen het bos niet meer te zien. Een jongerencoach kan uitkomst bieden door jongeren met een hulpvraag te begeleiden.

 

Wat doet de jongerencoach?

Vanuit de relatie die de jongerencoach heeft met de jongere kan hij of zij op een adequate manier reageren op de hulpvragen van de jongere. Zo kan de jongere worden doorgeleid naar de juiste hulpverleningsinstantie(s). Door zo’n individueel traject komen we samen tot oplossingen voor de problemen op de verschillende leefgebieden. Bij jongerencoaching staat de behoefte van de individuele jongere centraal en niet de standaard mogelijkheden van de diverse hulporganisaties. Belangrijk is hierbij wel dat de jongerencoach geen hulpverleningsinstantie is, maar ervoor zorgt dat de jongere met zijn of haar hulpvraag bij de juiste hulpverleningsinstantie terechtkomt.

 

Hoe werkt de jongerencoach?

De jongerencoach is laagdrempelig en voorliggend. Er is geen keukentafelgesprek nodig. De jongeren kunnen zelf contact op nemen met de jongerencoach of verwezen worden door instanties als Werkplein, de leerplichtambtenaar, sociale wijkteams, bewonersondersteuners etc. De jongerencoach helpt de jongere om problemen inzichtelijk te maken en motiveert de jongere om deze problemen met haalbare doelen te lijf te gaan en coacht hem of haar hierbij. Zo nodig brengt de jongerencoach de jongere in contact met de juiste hulpverleningsinstanties en bewaakt samen met de jongere de voortgang van lopende trajecten. Eventueel zorgt de jongerencoach ervoor dat diverse hulpverleningsinstanties met elkaar in contact komen.

 

De uitgangspunten van jongerencoaching zijn:

  • De jongere staat centraal.
  • Motivatie door een positief aansluitend hulpaanbod op basis van gelijkwaardigheid en aansluitend bij de problemen die jongeren zelf ervaren.
  • Niet praten maar doen!
  • Korte en flexibele lijnen in de signalering naar de jeugd en naar de professionele instellingen.

 

Criteria voor een jongerencoachingstraject:

  • De jongere is tussen de 17 en 27 jaar.
  • Hij of zij heeft hulpvragen op meerdere gebieden, zoals financiën, huisvesting, sociaal functioneren, dagbesteding en zingeving.
  • De jongere is bereid mee te werken en zich in te zetten.
  • Er is geen sprake van zware verslavings- en/of psychische problematiek.

 

Meer weten over jongerencoaching?

Voor meer informatie of om een jongere aan te melden voor een coachingstraject kunt u contact opnemen met een van onze jongerencoaches:

 

Fieny Vierhoven

M  06 52 56 28 69

E   f.vierhoven@welkom.nu

 

 

Jolijne Leenen

06 52 56 28 58

E   j.leenen@welkom.nu

 

 

 

 

<< terug