Jeugd- en jongerenwerk

 

Talentontwikkeling

Bij alle werkzaamheden van het jeugd- en jongerenwerk speelt ‘talentontwikkeling’ een belangrijke rol. Talentontwikkeling houdt in dat we kinderen en jongeren op een positieve manier stimuleren om te onderzoeken waar hun sterke punten (talenten) liggen. Vervolgens krijgen zij hulp om dit talent verder te ontplooien.

 

Door de nadruk te leggen op wat zij wél kunnen in plaats van op wat ze minder goed kunnen, groeit het zelfvertrouwen en worden zij geprikkeld om zich in te spannen, verder te leren en initiatieven te nemen. Zo kunnen zij uitgroeien tot mensen die volwaardig participeren in onze maatschappij.

 

Jongerencoaching

Uit ervaring blijkt dat jongeren vaak op meerdere leefgebieden 'in de problemen' zitten. Ze kunnen de weg naar het reguliere hulpverleningsaanbod soms moeilijk vinden en lopen vast in hun zoektocht. De jongeren dreigen door de bomen het bos niet meer te zien. Een jongerencoach kan uitkomst bieden door jongeren met een hulpvraag te begeleiden. Bij jongerencoaching staat de behoefte van de individuele jongere centraal en niet de mogelijkheden die de diverse hulporganisaties standaard in hun pakket bieden.

Lees verder »

 

Ambulant jongerenwerk

Bij het ambulant jongerenwerk gaan de jongerenwerkers de straat op om contact te leggen met groepen jongeren. Niet alleen als er sprake is van overlast, maar ook als er niets aan de hand is. De jongerenwerker spoort de jongeren aan hun eigen talenten te ontdekken, bijvoorbeeld door het aanbieden van diverse activiteiten, en deze verder te ontwikkelen.

 

Is er wel sprake van overlast dan kijken jongerenwerkers samen met de jongeren en buurtbewoners naar oplossingen. Een samenleving betekent immers samen leven en dus ook samen problemen oplossen. Buurtbewoners en jongeren krijgen hierbij ondersteuning van de jongerenwerkers van Wel.kom en, indien nodig, onze samenwerkingspartners: straatcoaches, politie en bewonersondersteuning.

 

De jongerenwerkers zijn verdeeld over zeven buurtteams in de gemeente Venlo.