Bewonersondersteuning

 

Wilt u uw buurt veiliger, leefbaarder of gezelliger maken? Heeft u een goed plan voor de buurt of wilt u iets doen in het buurthuis? Wilt u een straatfeest organiseren of een speeltuintje opknappen? Bent u het zwerfafval zat en wilt u dit samen aanpakken? Heeft u ideeën over de veiligheid van uw buurt of wilt u een bewonersgroep oprichten? De bewonersondersteuners van Wel.kom kunnen u helpen.

 

Wat doet een bewonersondersteuner?

Een bewonersondersteuner ondersteunt bewoners of bewonersgroepen in een bepaalde buurt, wijk of stad op het gebied van samenlevingsopbouw. Bewonersondersteuning bestaat uit opbouwwerk, seniorenwerk en jongerenwerk. Zij helpen bewoners bij het verfraaien of leefbaar maken van een buurt, wijk of stad. Dit doen de bewonersondersteuners van Wel.kom op verschillende manieren:

 

 • Adviseren en ondersteunen 
  Een bewonersondersteuner kan bijvoorbeeld helpen bij het opzetten van een bewonersgroep, een stichting, een vereniging of het aanvragen van een vergunning. 
   
 • Saamhorigheid vergroten
  Een bewonersondersteuner kan helpen om de saamhorigheid in de buurt te vergroten door u te ondersteunen bij het bedenken en organiseren van activiteiten waarbij het elkaar leren kennen, elkaar ontmoeten en het sámen doen centraal staan.
   
 • Bewoners activeren
  Een bewonersondersteuner kan bewoners activeren om zelf met hun wijk aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld door bewoners toe te rusten zodat ze écht kunnen participeren daar waar besluiten over hun buurt of wijk worden genomen.
   
 • Kansen en talenten
  Bewonersondersteuning benut de mogelijkheden van de buurt en de buurtbewoners. Wij gaan niet voorbij aan de problemen maar proberen vooral de kansen te zien. Bewoners hebben meer talent dan dat ze vaak denken en ze worden uitgenodigd om actief te worden in en voor de buurt.

 

Meer weten?

Download hier onze informatiekaart.

 

Wilt u ook dat uw buurt veilig, leefbaar, gezellig en schoon wordt maar weet u niet altijd hoe u dit moet aanpakken? Wilt u meer informatie over bewonersondersteuning of heeft u vragen? Bel of mail met de bewonersondersteuners van Wel.kom:

 

Bewonersondersteuning Venlo

T 077 326 66 66
E info@welkom.nu