KIES: Kinderen in Echtscheiding Situaties

 

Zijn jouw ouders gescheiden, kort of lang geleden? Wil je over de scheiding praten en je ervaringen delen met andere kinderen? Wil je er beter mee leren omgaan en horen hoe anderen dat doen en/of heb je tips voor andere kinderen? Geef je dan op voor KIES (na overleg met je ouders). KIES is speciaal bedoeld voor kinderen die te maken hebben met een echtscheidingssituatie en de verwerking daarvan. Het bestaat uit een praat- en spelprogramma, omgangsbegeleiding en een individueel op het kind gericht aanbod Kies voor mij.

 

Coach voor kinderen

Jij hebt niet gekozen voor de scheiding van je ouders. Waar je wel voor kunt kiezen, is de beste manier om moeilijke dingen te verwerken. Bij KIES krijg je een coach die je alles in vertrouwen kunt vertellen. Alleen het evaluatieformulier, waarin jouw wensen staan, wordt met je ouders besproken.

 

Praat- en spelprogramma

Bij de praat- en spelgroep kun je de scheiding van je ouders beter leren begrijpen en een plaats geven. Het programma bestaat uit acht bijeenkomsten van een uur in kleine groepen, onder begeleiding van speciaal getrainde en gecertificeerde KIES-coaches. In de groep praat je over wat je moeilijk vindt en je hoort hoe anderen daarmee omgaan. Je ervaart dat je niet de enige bent met gescheiden ouders.

 

Omgangsbegeleiding

Naast het praat- en spelprogramma is er omgangsbegeleiding. Hierbij kom je vier keer bijeen met lotgenoten, onder begeleiding van een gecertificeerde coach. De omgangsbegeleiding is voor kinderen én ouders, maar richt zich vooral op het kind. Tijdens de bijeenkomsten komen de volgende vragen aan bod:

  • Hoe hoorde je van de scheiding?
  • Hoe is de situatie nu?
  • Hoe zie je de toekomst?
  • Begrijp je de scheiding een beetje?
  • Hoe is de communicatie tussen jou en je ouders?
  • Wat heb je nodig om jouw situatie te verbeteren?
  • Hoe zie jij de omgangsregeling?

 

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

 

Meer weten?

Neem contact op voor meer informatie of aanmelden:
T 077 326 66 66
E kies@welkom.nu