Sociale vaardigheidstraining

 

Soms zijn kinderen onzeker en verlegen en kunnen daardoor moeilijk vriendjes maken of houden. Ook kan het zijn dat zij geen nee durven zeggen of moeite hebben met het aangeven van hun eigen grenzen. Sommige kinderen maken regelmatig ruzie of staan vaak alleen en worden geplaagd en gepest. Voor deze kinderen is er de sociale vaardigheidstraining van Wel.kom.

 

Wat is een sociale vaardigheidstraining?

Met deze training leren kinderen van 9 tot 12 jaar en van 12 tot 16 jaar met meer plezier en zelfvertrouwen omgaan met anderen, onder andere door het vergroten van hun inzicht. Ze leren inzien waarom en waar het fout gaat. Daarnaast leren ze (nieuwe) manieren van denken en doen in het omgaan met anderen. Door het verbeteren van hun sociale vaardigheden leren ze hoe ze beter en makkelijker kunnen omgaan met leeftijdsgenootjes en volwassenen.

 

Hoe werkt het?

Onder begeleiding van twee gediplomeerde trainers praten en werken de kinderen in een groep met elkaar. Het accent ligt op doe-activiteiten. In de bijeenkomsten oefenen de kinderen veel in de vorm van rollenspellen. Ze leren onder meer vaardigheden als positief denken, jezelf presenteren (houding,; opkomen voor je eigen mening en omgaan met moeilijke situaties zoals gepest worden en kritiek krijgen. De trainingen worden zoveel mogelijk op maat aangepast aan de vragen van de deelnemers. Voor de ouders/verzorgers van de deelnemers is er een ouderavond.

 

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

De training bestaat uit 6 bijeenkomsten van 1,5 uur.

 

Meer weten?

Neem voor meer informatie over SUPPORT sociale vaardigheidstraining contact met ons op:

T 077 326 66 66

E supportvenlo@welkom.nu