Seniorenwerk

 

De vrijwillige seniorenadviseur

Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in de eigen buurt is een wens van veel senioren. Gelukkig zijn er veel voorzieningen, regelingen en activiteiten op het gebied van welzijn, wonen, zorg en financiën die dit mogelijk maken. Maar weet u welke mogelijkheden er zijn? En hoe u hier nú of in de toekomst gebruik van kunt maken?

Lees verder »

 

 

Goed ouder worden in Roermond

Het project "Goed ouder worden in Roermond" is voorbereid en wordt begeleid door een stedelijke projectgroep, bestaande uit senioren en waarin de seniorenverenigingen vertegenwoordigd zijn. "Goed ouder worden in Roermond" is een project van Wel.kom Roermond in samenwerking met de Seniorenraad Roermond. Ook de Raad van Ouderen is bij dit project betrokken. De Gemeente Roermond ondersteunt dit project middels een jaarlijkse subsidie in het kader van het Flankerend Ouderenbeleid. Het project omvat een aantal lezingen die zijn afgestemd op de leefwereld en belangstelling van senioren. Klik hier voor het programmaboekje 2020.

 

 

Meer weten?

Voor meer informatie over het project "Goed ouder worden in Roermond" kunt u telefonisch contact opnemen met 

Stichting Wel.kom Roermond

T. 0475 - 345135

E. seniorenwerkroermond@welkom.nu