Opbouwwerk

 

Wilt u uw buurt veiliger, leefbaarder of gezelliger maken? Heeft u een goed plan voor uw buurt of wilt u iets doen in het buurthuis? Wilt u een straatfeest organiseren of een speeltuintje opknappen? Bent u het zwerfafval zat en wilt u dit samen aanpakken? Wilt u een bewonersgroep oprichten? De opbouwwerkers van Wel.kom kunnen u helpen.

 

Wat doet een opbouwwerker?

Een opbouwwerker ondersteunt bewoners of bewonersgroepen. Dit betekent bijvoorbeeld dat de opbouwwerker bewoners helpt bij het verfraaien of leefbaar maken van een buurt of wijk in Roermond. Dit doen de opbouwwerkers van Wel.kom op verschillende manieren:

 

 • Adviseren en ondersteunen 
  Een opbouwwerker kan bijvoorbeeld helpen bij het opzetten van een bewonersgroep, stichting of vereniging of bij het aanvragen van een vergunning of subsidie. 
   
 • Saamhorigheid vergroten
  Een opbouwwerker kan helpen om de saamhorigheid in de buurt te vergroten door u te ondersteunen bij het bedenken en organiseren van activiteiten waarin elkaar ontmoeten en het sámen doen centraal staan.
   
 • Bewoners activeren
  Een opbouwwerker kan bewoners enthousiast maken om zelf met hun buurt aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld door bewoners te informeren en uit te leggen hoe en waar besluiten over hun buurt worden genomen en daar zelf voorstellen bij in te dienen. 
   
 • Kansen en  talenten
  Opbouwwerkers gebruiken de eigen kracht van de buurt en de buurtbewoners. Wij gaan niet voorbij aan problemen maar proberen vooral kansen te zien. Bewoners hebben meer talent dan ze vaak denken en ze worden uitgenodigd om actief te worden in en voor hun buurt.

 

Meer weten?

Wilt u ook dat uw buurt veilig, leefbaar, gezellig en schoon wordt maar weet u niet altijd hoe u dit moet aanpakken? Wilt u meer informatie over opbouwwerk of heeft u vragen? Bel of mail met de opbouwwerkers van Wel.kom:

 

Opbouwwerk Roermond

T 0475 34 51 35
E opbouwwerk@welkom.nu