Talentontwikkeling

 

Bij alle werkzaamheden van het jeugd- en jongerenwerk speelt "talentontwikkeling" een grote rol. Talentontwikkeling houdt in dat we kinderen en jongeren op een positieve manier stimuleren om te onderzoeken waar hun sterke punten (talenten) liggen. Vervolgens helpen we hen om dit talent verder te ontplooien. Door de nadruk te leggen op wat zij wél kunnen in plaats van op wat ze minder goed kunnen, groeit het zelfvertrouwen en worden zij geprikkeld om zich in te spannen, verder te leren en initiatieven te nemen. Zo kunnen zij uitgroeien tot mensen die volwaardig participeren in onze maatschappij.

Hierbij zoeken wij ook de samenwerking op met scholen en andere organisaties.

 

Meer weten?

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het jeugd- en jongerenwerk van Wel.kom.

T 0475 345 135
E info@welkom.nu