Kwaliteit

 

Wel.kom garandeert in haar werk professionele kwaliteit. De werkzaamheden worden uitgevoerd door professionals die voor hun taak een passende opleiding hebben gevolgd en actuele methodieken hanteren. Wij voldoen aan de moderne eisen die landelijk en lokaal aan het welzijnswerk worden gesteld, onder andere door te werken volgens de normen van Welzijn Nieuwe Stijl.

 

Klachten

Of wij de kwaliteit waar we voor staan waarmaken is maar op één manier te achterhalen: vraag het de klant. Daarom voeren we regelmatig klanttevredenheidsonderzoeken uit en we evalueren ons werk. Ondanks deze zorgvuldigheid kan het zijn dat u niet geheel tevreden bent. Ook dat willen we graag weten zodat we ons kunnen blijven verbeteren. In dat geval kunt u een klacht indienen.