Hoe werken we?

 

Stedelijk

Wel.kom Roermond stemt haar aanbod af op de vraag van de burgers. Deze vraag kan persoonlijk zijn maar ook gelden voor een hele wijk, dorp of stad. In dat laatste geval zorgen we voor een stedelijke aanpak. Uitgangspunt hierbij is dat we samen met burgers en vrijwilligers diverse projecten en activiteiten organiseren om de leefbaarheid en participatie te bevorderen.

 

Wijkgericht

WMO en Welzijn Nieuwe Stijl vraagt om welzijnswerk dat dicht bij de burgers staat, om medewerkers die out of the box kunnen denken en burgers in hun eigen kracht zetten. De welzijnswerker van Wel.kom kent de mensen, kent de buurt, weet wat mensen drijft, weet wat mensen tegenhoudt en weet wat er voor mensen van afhangt. Onze welzijnswerkers zijn geloofwaardig en spreken de taal van de burgers. Ze zien signalen heel vroeg en doen er direct wat mee. Hij of zij is bereikbaar en beschikbaar voor bewoners van straten, buurten en wijken in al hun diversiteit.

 

Welzijn Nieuwe Stijl

Wel.kom is een cruciale partner bij de lokale aanpak van maatschappelijke problemen. Onder de noemer ‘Welzijn Nieuwe Stijl’ is Wel.kom bezig met een kwalitatieve vernieuwingsslag van het welzijnswerk, net als de hele welzijnssector in Nederland. Zo willen we de steeds veranderende maatschappelijke vragen goed kunnen beantwoorden.

 

Welzijn Nieuwe Stijl zet de burger meer centraal en haalt de brede sociaal werker naar voren. Het staat voor de werkwijze en bevlogenheid van Wel.kom en haar medewerkers om slagvaardig in te kunnen springen op de vraagstukken van de samenleving.

 

Welzijn Nieuwe Stijl richt zich op de daadwerkelijke behoefte van de burger en gaat uit van eigen kracht. De welzijnswerker onderneemt direct actie als het nodig is. Hij of zij zoekt naar de optimale verhouding tussen wat burgers (onderling) zelf kunnen en wat professionals moeten doen. De welzijnswerker is resultaatgericht en kiest voor een samenhangende en integrale aanpak. Hiervoor is het nodig dat hij of zij de ruimte krijgt om zelfstandig te handelen en te beslissen.

 

Wel.kom wil samen met de burger werken aan welzijn en de leefbaarheid in de buurt.

 

Samenwerkingspartners

Successen boek je sámen! Onze samenwerkingspartners zijn dan ook erg belangrijk voor ons. De belangrijkste samenwerkingspartners zijn natuurlijk de inwoners van de gemeente Roermond. Want als het gaat het bouwen aan een leefbare wijk, een goed opvoedklimaat voor kinderen en ouders en aan wederzijds respect en samenredzaamheid, dan heeft de burger de hoofdrol!