Boekenpret aan huis

 

Boekenpret aan huis is een programma voor kinderen van 1 tot 2 jaar en hun ouders. Als u meedoet krijgt u boekjes om thuis met uw kind te lezen. Deelname aan het programma is gratis. Door mee te doen met ‘Boekenpret aan huis’ leert uw kind dat boekjes leuk zijn. Door uw kind voor te lezen, liedjes te zingen en een verhaaltje te vertellen leert uw kind ook nieuwe woorden.

 

Meedoen met “Boekenpret aan huis”

Nadat u zich heeft opgegeven voor het programma neemt een begeleidster van Wel.kom contact met u op. Zij maakt een afspraak voor een huisbezoek. Tijdens het eerste huisbezoek ontvangt u informatie over het programma en het eerste boekje. In totaal komt zij zes keer materiaal brengen en geeft zij tips hoe u samen met uw kind de boekjes kunt gebruiken.

 

Bijeenkomsten

Naast de huisbezoeken zijn er drie bijeenkomsten voor alle ouders die deelnemen aan “Boekenpret aan huis”:

1e bijeenkomst: Taalontwikkeling. Samen met de wijkverpleegkundige praten over het belang van taal.
2e bijeenkomst: Kennismaken met de peuterspeelzaal.
3e bijeenkomst: Afsluiten en informatie over de bibliotheek.

 

Informatie en aanmelding

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

 

Wel.kom

Fatima Kachnenni

M 06 35 11 99 27

 

Hafida Tama

M 06 35 11 99 31

 

 

GGD Limburg Noord

Afdeling Jeugdgezondheidszorg

Rachida Sbaa

T 088 11 91 111