Raad van Toezicht

 

De raad van toezicht bestaat uit de volgende leden:

 

Jan van der Kruis (voorzitter)

 

Jan van der Kruis was tot 1 januari 2012 voorzitter van de raad van bestuur van de Stichting Dichterbij. Hij is thans toezichthouder in de gehandicaptenzorg, de ouderenzorg en de jeugdzorg.

Daarnaast heeft hij zich verbonden aan enkele innovatieve projecten op het snijvlak van wonen/welzijn en zorg. Het bevorderen van eigen regie, aansluiting zoeken bij het welbevinden van de kwetsbare burger, de inhoud van de zorg en dienstverlening staan centraal in zijn kijk op de toekomst van het welzijnswerk en Wel.kom.

Governance vraagstukken en de organisatie en het beleid van een dienstverlenende organisatie als Wel.kom hebben zijn bijzondere belangstelling binnen de raad van toezicht.

 

 

Gosewien van Klaarbergen (vicevoorzitter)

 

Gosewien van Klaarbergen heeft ervaring als adviseur, manager en directeur in respectievelijk de ouderenzorg, medisch specialistische ziekenhuiszorg en ggz. Zo was zij in de regio van 2005 tot 2010 manager bedrijfsvoering Acute Zorg in ziekenhuis VieCuri te Venlo/Venray. Momenteel vervult zij de functie van manager Department Internal Medicine/Gastroenterology/Hepatology bij het Amphia Ziekenhuis in Breda.

Ook door haar ervaring als gemeenteraadslid in de gemeente Bergen heeft zij sensitiviteit ontwikkeld voor relatiebeheer in het Openbaar Bestuur.

Ondernemerschap, transformatieprocessen en innovatie hebben haar speciale aandacht binnen de raad van toezicht.

 

 

 

 

 

Ruud Quaedackers

 

Ruud Quaedackers is in het dagelijks leven financieel directeur bij een groot bouwbedrijf en vervulde daarnaast de afgelopen jaren diverse directie- en senior managementfuncties bij verschillende bedrijven die actief zijn als toeleverancier van de bouw, de volkshuisvesting en de energiesector.

Sinds 1 juli 2017 is hij lid van de raad van toezicht alsmede de auditcommissie van Wel.kom. Ruud voelt zich erg verbonden met maatschappelijk georiënteerde ondernemingen en hoopt dan ook dat hij een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van een leefbare omgeving en het welzijn van alle betrokkenen.

 

 

Hanneke Muijsers

Hanneke Muijsers is als global Compensation & Benefits manager werkzaam bij een multinational en verantwoordelijk voor alle arbeidsvoorwaarden. Het internationale karakter van deze functie spreekt haar erg aan.

Na een tijdje als aspirant-lid is zij sinds 1 september 2018 lid van de raad van toezicht van Wel.kom. Zij denkt door haar brede ervaring en open blik van buitenaf een aanvulling te kunnen zijn op de huidige samenstelling van de raad. Samen met de ondernemingsraad van Wel.kom hoopt zij zo een maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren binnen onze regio.

 

 

Johan Klomp

 

 

Overzicht van de nevenfuncties bestuur en toezicht 2021

Zie bijgaande link