ISO 9001

 

Wel.kom is sinds 2016 ISO 9001 gecertificeerd. Hiermee laten wij zien dat wij systematisch werken aan het continu bewaken en verbeteren van onze kwaliteit. 

 

Dit betekent dat wij voldoen aan de eisen en verwachtingen van onze klanten, aan onze eigen professionele eisen en aan de eisen die worden gesteld vanuit wet- en regelgeving. Het betekent ook dat we onze bedrijfsvoering op orde hebben en onze afspraken nakomen.

Jaarlijks wordt door een onafhankelijke instelling getoetst of wij nog steeds aan de ISO-normen voldoen en of wij werk maken van verbeterpunten. Ook vragen wij aan een deel van onze klanten of we met onze dienstverlening nog altijd de kwaliteit leveren die zij van ons verwachten.

ISO staat voor International Organization for Standardization

 

 

Triple P

 

Triple P is een gevarieerd ondersteuningsprogramma waarmee opvoeden makkelijker en plezieriger wordt. Het is een methode waarin ouders een positieve opvoedstijl aanleren. Hierdoor verminderen gedragsproblemen bij kinderen.

 

Ouders kunnen vanuit SUPPORT in Roermond via de Triple P-methode ondersteuning krijgen bij gedrags- en ontwikkelingsproblemen van hun kind(eren).