Waar staat Wel.kom voor?

De afgelopen jaren veranderde er veel in de samenleving en bij Wel.kom. De waarden waar we voor staan zijn vastgelegd in onze missie en visie. 

Onze missie

Samen met onze doelgroepen en ketenpartners willen we bijdragen aan een leefbare samenleving voor en door iedereen. Dit doen wij binnen de kaders die door stakeholders worden gesteld. Onze dienstverlening is gericht op het (al dan niet in samenwerking met anderen) versterken van individuen en groepen, zodat iedereen actief en zelfstandig kan meedoen in de maatschappij. Wel.kom biedt daarvoor optimale kansen en ondersteuning aan iedereen die daar gebruik van wil maken, ongeacht leeftijd, achtergrond en omstandigheden.

Onze visie

Stichting Wel.kom is een professionele, innovatieve organisatie die met beroepskrachten en vrijwilligers burgers versterkt in hun eigen mogelijkheden door middel van coaching, begeleiding en ondersteuning, en beweegt daarmee mensen.

De visie van Wel.kom is gebaseerd op Positieve Gezondheid en Sociale Kwaliteit. We vergroten de veerkracht en zelfredzaamheid van inwoners. We leggen het accent op mogelijkheden, kansen en krachten en het oprechte geloof in de kwaliteiten van de inwoner. Het gaat erom wat zij zelf echt belangrijk vinden.
We kijken naar de mogelijkheden en kansen van mensen om mee te doen in de samenleving met de belangrijkste condities: bestaanszekerheid, sociale cohesie, sociale inclusie en sociale empowerment. Wij signaleren en doorbreken systeemstructuren die belemmerend werken; wij ontschotten.