Kwaliteit

Wel.kom garandeert in haar werk professionele kwaliteit. De werkzaamheden worden uitgevoerd door professionals die voor hun taak een passende opleiding hebben gevolgd en actuele methodieken hanteren. Wij voldoen aan de moderne eisen die landelijk en lokaal aan het welzijnswerk worden gesteld, onder andere door te werken volgens de normen van Welzijn Nieuwe Stijl.

ISO 9001

Wel.kom is sinds 2016 ISO 9001 gecertificeerd. Hiermee laten wij zien dat wij systematisch werken aan het continu bewaken en verbeteren van onze kwaliteit.

Dit betekent dat wij voldoen aan de eisen en verwachtingen van onze klanten, aan onze eigen professionele eisen en aan de eisen die worden gesteld vanuit wet- en regelgeving. Het betekent ook dat we onze bedrijfsvoering op orde hebben en onze afspraken nakomen.
Jaarlijks wordt door een onafhankelijke instelling getoetst of wij nog steeds aan de ISO-normen voldoen en of wij werk maken van verbeterpunten. Ook vragen wij aan een deel van onze klanten of we met onze dienstverlening nog altijd de kwaliteit leveren die zij van ons verwachten.
ISO staat voor International Organization for Standardization.

Mantelzorgvriendelijke werkgever

Stichting Werk&Mantelzorg beoordeelde in 2017 dat Wel.kom aan de voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor de erkenning Mantelzorgvriendelijke werkgever. De erkenning is een blijk van waardering en bevestiging dat een werkgever aandacht heeft voor het onderwerp.

Wel.kom heeft oog voor medewerkers die ook mantelzorger zijn, maakt het onderwerp bespreekbaar en maakt het in haar personeelsbeleid mogelijk om werk en mantelzorg te combineren. Medewerkers kunnen onder andere hun werktijden flexibel indelen ten gunste van mantelzorg en Wel.kom blijft in gesprek met de medewerkers als het gaat om de balans tussen werk en privé.

Erkend leerbedrijf

Wij leiden vakmensen op!

Als erkend leerbedrijf staan wij voor een goed geregelde leerplek. Een mooie stageplaats in de wijken waar we werken of op ons hoofdkantoor. Met gediplomeerde professionals in huis ben je verzekerd van de juiste begeleiding in jouw leerjaar. Ambacht, kennis, kunde, passie en goede begeleiding.

Klachten

Of wij de kwaliteit waar we voor staan waarmaken is maar op één manier te achterhalen: vraag het de klant. Daarom voeren we regelmatig klanttevredenheidsonderzoeken uit en we evalueren ons werk. Ondanks deze zorgvuldigheid kan het zijn dat u niet geheel tevreden bent. Ook dat willen we graag weten zodat we ons kunnen blijven verbeteren. In dat geval kunt u een klacht indienen.
Wat kun je doen bij een klacht?
Je kunt jouw ontevredenheid het beste bespreken met de betreffende medewerker. Vaak kan zo’n gesprek het probleem al oplossen. Mocht je er samen niet uitkomen, dan kun je in gesprek gaan met de leidinggevende van de medewerker om tot een oplossing te komen. Je kunt dit gesprek aanvragen via de medewerker of door een e-mail te sturen. Jouw ontevredenheid wordt dan vastgelegd als een klacht via onze klachtenprocedure, zodat we hiervan kunnen leren.
  • Klik hier voor de klachtenprocedure
  • Klik hier voor het klachtenreglement
  • Klik hier voor het klachtenformulier