Algemeen Nut Beoogde Instelling

Gegevens op een rij

In het kader van de regels van de Belastingdienst rondom ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn wij verplicht een aantal gegevens via deze website beschikbaar te stellen. Stichting Wel.kom Roermond en Stichting Wel.kom Maasgouw hebben beiden een ANBI-status.

Organisatie

Wel.kom bestaat uit stichting Wel.kom Maasgouw en stichting Wel.kom Roermond; beiden zijn onderdeel van stichting Lentl.

Bestuurssamenstelling

Raad van Bestuur: Arie de Vries en Wilbert de Haan Westerveld
Directeur: Thijs Knoeff

Beleidsplan

Bekijk ons beleidsplan.

Beloningsbeleid

Alle medewerkers van Wel.kom vallen onder de CAO Sociaal Werk.

Doelstelling

Bekijk onze doelstelling en missie en visie.

Verslag uitgeoefende activiteiten

Lees het Jaarverslag 2021 (Roermond) en het verslag uitgeoefende activiteiten (Maasgouw).

Financiële verantwoording

Lees de financiële verantwoording 2021 (Roermond) en de financiële verantwoording (Maasgouw).

Publicatieplicht ANBI

Lees het standaardformulier publicatieplicht ANBI (Roermond) en het standaardformulier publicatieplicht ANBI (Maasgouw).

Naam

Wel.kom Roermond
KVK: 50373064
RSIN: 822701078

Wel.kom Maasgouw
KVK: 86159712
RSIN: 863880459

Contactgegevens


Bezoekadres
De Terp
Gerrit Verhoevenstraat 14
6043 EW ROERMOND

Postadres
Postbus 122
6040 AC ROERMOND

T: 0475 345135
E: info@welkom.nu