Organisatie

 

Waar staat Wel.kom voor?

 

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de samenleving en bij Wel.kom. We kunnen echter ook constante factoren aanwijzen waar Wel.kom altijd voor blijft staan. Deze factoren hebben we vastgelegd in onze missie en visie.

 

Onze missie

Samen met onze doelgroepen en ketenpartners willen we bijdragen aan een leefbare samenleving voor en door iedereen. Dit doen wij binnen de kaders die door stakeholders worden gesteld. Onze dienstverlening is gericht op het (al dan niet in samenwerking met anderen) versterken van individuen en groepen, zodat iedereen actief en zelfstandig kan meedoen in de maatschappij. Wel.kom biedt daarvoor optimale kansen en ondersteuning aan iedereen die daar gebruik van wil maken, ongeacht leeftijd, achtergrond en omstandigheden.

 

Onze visie

Stichting Wel.kom is een professionele, innovatieve organisatie die met beroepskrachten en vrijwilligers burgers versterkt in hun eigen mogelijkheden d.m.v. coaching, begeleiding en ondersteuning, en beweegt daarmee mensen.