SUPPORT opvoedingsondersteuning Venlo zoekt vrijwilligers

Venlo
06-03-2019

 

 

 

Opvoeden is niet altijd gemakkelijk, en ieder gezin maakt wel eens een moeilijke periode door, bijvoorbeeld door ziekte, echtscheiding, weinig contacten of spanningen. SUPPORT is een programma van Wel.kom dat met de hulp van vrijwilligers (opvoedings)ondersteuning, praktische hulp en vriendschap biedt aan ouders met ten minste één kind van 12 jaar of jonger.

Voor de begeleiding en ondersteuning van gezinnen in de gemeente Venlo is Wel.kom op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

 

De gezinnen die gebruikmaken van SUPPORT zijn gezinnen die tijdelijk uit balans zijn en waarvan de vader of de moeder iemand zoekt om op terug te kunnen vallen. De ondersteuning kan gericht zijn op (samen iets gezelligs ondernemen met) de kinderen, de taal, of door het bieden van praktische of emotionele steun. De vrijwilliger bezoekt het gezin één keer per week gedurende ongeveer 2,5 uur.

 

Van vrijwilligers wordt verwacht dat ze:

  • kunnen luisteren;
  • vaders of moeders met jonge kinderen (t/m 12 jaar) willen ondersteunen;
  • tijd en zin hebben om wekelijks naar een gezin te gaan.

 

De vrijwilliger krijgt daarvoor terug:

  • Een voorbereidende training.
  • Begeleiding in de vorm van deskundigheidsbevordering. Voordat een vrijwilliger aan de slag gaat volgt na het kennismakingsgesprek een training.
  • Een onkostenvergoeding.
  • Contact met andere vrijwilligers.
  • Voldoening!

 

Meer informatie

Wel.kom

SUPPORT bij opvoeden en opgroeien

Tineke Poelman of Toos van Wijlick

T  077 326 66 66

E  supportvenlo@welkom.nu