Nieuw project ‘Steunouder’ zoekt vrijwilligers

Venlo
18-10-2018

 

Wel.kom Venlo start met een nieuw project “Steunouder”. Steunouders zijn vrijwilligers die ouders in een kwetsbare situatie ontlasten door hun kind(eren) één of twee dagdelen per week een aanvullend thuis te bieden. Een steunouder heeft geen hulpverlenende taak, maar biedt enkel een veilige alternatieve thuissituatie. Voor dit project is Wel.kom op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

 

Bij de Steunouders ‘thuis’ krijgt het kind positieve aandacht en draait het mee in een andere gezinssituatie. Steunouders organiseren steun wanneer de ouder zelf geen vangnet heeft om op te kunnen terugvallen. Zij zijn als het ware de “tante”, “oom”, “oma”, “opa” of “buurvrouw” bij wie het kind onvoorwaardelijk mag zijn. Enige continuïteit is hierbij van belang om het contact met alle betrokkenen goed te kunnen waarborgen. De ouder van het kind kan zelf de behoefte aangeven.

 

Met het project Steunouder wil Wel.kom voorkomen dat een kind (te vroeg) in de formele hulpverlening terechtkomt of uithuisgeplaatst wordt en daardoor onthecht raakt van de ouders.

 

Alvorens de vrijwilliger gaat starten als Steunouder ontvangt hij een training van vier dagdelen. Bij het koppelen van een vrijwilliger aan een gezin zet Wel.kom zich in om een match te maken naar volle tevredenheid van beiden.

 

Meer informatie

Wel.kom

Nelly Esquivel

M   06 51 87 23 39

E     n.esquivel@welkom.nu

I      www.steunouder.nl