Gratis training voor vrouwelijke slachtoffers huiselijk geweld

Venlo
21-03-2019

 

 

Wel.kom start binnenkort met een nieuw project, Training LOS. LOS staat voor Leren – Ontdekken – Sterk. Deze training is gericht op vrouwelijke slachtoffers van psychisch, lichamelijk of seksueel geweld met als doel dit geweld te stoppen en de cirkel van geweld te doorbreken. De training start in april en bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2 uur. Deelname is geheel kosteloos.

 

Door schaamte of angst durven veel slachtoffers niet te praten over wat hen overkomt, hetgeen kan leiden tot een sociaal isolement. Opheffen van dit isolement is nodig om te kunnen komen tot zelfontplooiing en sociaal-maatschappelijke participatie.

 

Voorbereidende workshop

Voorafgaand aan de training vindt er op 15 april 2019 om 09.30 uur een workshop plaats in Boulevard Hazenkamp, Albert Verweystraat 6, 5921 AZ  Blerick. De workshop geeft geïnteresseerden de mogelijkheid alvast kennis te maken met de onderwerpen die in de training aan bod komen. Na de workshop kan men zich desgewenst aanmelden voor de training.

 

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie of voor aanmelden voor de workshop kunt u contact opnemen met

 

Mohamed Addarrazi

M  06 52562820

 

Judith Driessen

M  06 35119942