Gratis training voor vrouwelijke slachtoffers huiselijk geweld

Venlo
09-01-2020

 

 

Na een succesvolle tweede training starten we eind januari 2020 met een nieuwe groep van de training LOS. LOS staat voor Leren – Ontdekken – Sterk. Deze training is gericht op vrouwelijke slachtoffers van psychisch, lichamelijk of seksueel geweld met als doel dit geweld te stoppen en de cirkel van geweld te doorbreken. De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2 uur. Deelname is gratis.

 

Door schaamte of angst durven veel slachtoffers niet te praten over wat hen overkomt, hetgeen kan leiden tot een sociaal isolement. Opheffen van dit isolement is nodig om te kunnen komen tot zelfontplooiing en sociaal-maatschappelijke participatie.

 

Voorbereidende workshop

Voorafgaand aan de training geven we op 21 januari van 12.30-14.00 uur een workshop in Boulevard Hazenkamp, Albert Verweystraat 6, 5921 AZ  Blerick. De workshop geeft geïnteresseerden de mogelijkheid alvast kennis te maken met de onderwerpen die in de training aan bod komen. Na de workshop kan men zich desgewenst aanmelden voor de training.

 

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

 

Mohamed Addarrazi

M  06 52562820

 

Judith Driessen

M  06 35119942