Vertrek directeur-bestuurder Henk Janssen

Holding
05-12-2018

 

 

In verband met het op handen zijnde vertrek van onze directeur-bestuurder de heer Henk Janssen heeft de raad van toezicht het volgende bekendgemaakt aan het personeel en stakeholders:

 

Henk Janssen, de huidige directeur-bestuurder van Stichting Wel.kom, gaat de organisatie na een dienstverband van meer dan 7 jaren verlaten.

Henk Janssen heeft Wel.kom vanaf 2011 intensief gesaneerd en gereorganiseerd. Op de fundamenten van indertijd is een vernieuwde organisatie gebouwd die voorbereid is op haar toekomst, zowel in Venlo als in Roermond. Met nimmer aflatende energie heeft hij de organisatie Wel.kom weten om te vormen tot een toonaangevende brede welzijnsorganisatie. Nu Henk Janssen zijn taak heeft afgerond gaat hij zich richten op een nieuwe uitdaging.

De raad van toezicht van Wel.kom is Henk Janssen zeer erkentelijk voor zijn bijdrage aan heropbouw van Wel.kom en wenst hem alle inspiratie en alle goeds voor de toekomst.

De raad van toezicht gaat zich samen met de organisatie en de belangrijkste stakeholders bezinnen op de gewenste invulling van de vacature. 

Te zijner tijd ontvangt u bericht over het afscheid van Henk Janssen.


Met vriendelijke groet,

namens de raad van toezicht,

 

 

Jan van der Kruis
Voorzitter