Wijzigingen in handboek Kwaliteit

Medewerkers
13-06-2019

 

Bij dezen informeer ik jullie over een update van het handboek Kwaliteit. Hierin zijn 20 paragrafen gewijzigd. De wijzigingen zijn begin dit jaar voor een groot deel door de teams zelf aangegeven.

 

In de externe audit eind 2018 heeft de auditor ons opdracht gegeven om het aanpassen van afspraken zoals vastgelegd in het handboek Kwaliteit beter bij te houden. Om dit goed te borgen is het essentieel dat de afspraken worden bewaakt door degenen die eigenaar zijn van het proces, dus het team dat verantwoordelijk is voor de uitvoering daarvan. Anders wordt het iets wat we voor “ISO” doen, maar wat verder niet leeft en weinig meerwaarde heeft.

In het MT is afgesproken dat ieder team/verantwoordelijke minimaal 1 x per jaar de processen waarvoor men verantwoordelijk is evalueert en eventueel aanpast.

 

De belangrijkste wijzigingen:

 

  • Aanpassingen die voortvloeien uit de privacywet AVG, zoals het vragen om toestemming voor het verwerken en/of delen van persoonsgegevens.
  • Toevoeging van klanttevredenheidsonderzoeken, daar waar deze nog niet waren opgenomen.
  • Paragraaf 3.6 Support opvoedingsondersteuning; toevoeging van project Steunouder (nieuwe activiteit in Venlo.
  • Nieuwe paragraaf 3.17 Innovatie en productontwikkeling. Het is een eis vanuit ISO dat hierover afspraken worden vastgelegd.
  • Nieuwe paragraaf 3.18 Hulp bij dementie (nieuwe activiteit in Roermond).
  • Paragraaf 4.2.2 Inwerken, aangepast en afgestemd op de afspraken die hierover vastliggen in het handboek Personeel.
  • Paragraaf 4.2.4 Opleidingen; aanpassing m.b.t. evaluatie. Deelname aan cursussen en trainingen worden voortaan op een andere manier geëvalueerd.
  • Paragraaf 4.4.7 Verbeterprocedure; definities toegevoegd en omschrijving aangepast zodat duidelijker wordt wat bedoeld wordt en wie waarvoor verantwoordelijk is.

 

Het handboek Kwaliteit is te vinden op intranet in de map Kwaliteit.

 

 

Yvonne van Herpen

Stafmedewerker Kwaliteit