Wel.kom krijgt erkenning mantelzorgvriendelijke werkgever

Medewerkers
27-01-2017

Henny Geraedts, teammanager Roermond, heeft op 26 januari jl. uit handen van de Roermondse wethouder Marianne Smitsmans de Erkenning voor mantelzorgvriendelijke werkgever ontvangen.

Stichting Werk&Mantelzorg beoordeelde dat Wel.kom aan de voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor deze erkenning. De Erkenning is geen certificaat of keurmerk, maar een blijk van waardering en bevestiging dat een werkgever aandacht heeft voor het onderwerp.

 

Wel.kom vroeg deze erkenning aan na te zijn geïnspireerd door wethouder Smitsmans. De gemeente Roermond werd in 2015 uitgeroepen tot meest mantelzorgvriendelijke gemeente van Limburg en kreeg enkele maanden geleden zelf de Erkenning mantelzorgvriendelijke werkgever uitgereikt. Marianne Smitsmans riep toen andere organisaties op zich ook sterk te maken voor een goede balans tussen werk en mantelzorg.

 

Uit landelijke cijfers blijkt dat één op de acht werknemers mantelzorg combineert met een baan. Om overbelasting, ziekteverzuim, of noodgedwongen stoppen met werken van medewerkers te voorkomen hebben zowel werkgever als werknemer er belang bij dat mantelzorg bespreekbaar is op de werkvloer. Een goede combinatie van werk en mantelzorg draagt bij aan vitale betrokken werknemers en evenwichtige zorg voor naasten.

 

Wat is mantelzorg?

Mantelzorgers zorgen onbetaald en langdurig (meer dan acht uur per week en/of langer dan drie maanden) voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Dit is de definitie die door de overheid wordt gehanteerd. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Mantelzorg is niet de alledaagse zorg voor bijvoorbeeld een gezond kind.

De termen mantelzorg, reguliere zorg voor kinderen en vrijwilligerswerk worden in de praktijk vaak door elkaar gehaald. Toch zijn het verschillende vormen van ‘iets voor een ander doen’.

 

Cijfers bij Wel.kom

Uit een inventarisatie onder medewerkers van Wel.kom in het voorjaar van 2014 bleek dat op dat moment tien collega’s mantelzorger waren. Dat is ongeveer één op de tien medewerkers, ruim 10%.

In de gesprekken die zijn gevoerd met de tien collega’s die werk en mantelzorg combineerden, en met hun leidinggevenden, kwam naar voren dat:

 • niet alle regelingen en mogelijkheden bekend zijn maar wel een gedeelte;
 • er best al gebruik wordt gemaakt van bestaande regelingen en maatwerkoplossingen;
 • het erg belangrijk is dat leidinggevenden hun medewerkers goed begeleiden en faciliteren;
 • dat er veel parttime medewerkers bij Wel.kom werken waardoor het gemakkelijk is om flexibel te werken;
 • maatwerkoplossingen altijd individueel zijn en nooit een-op-een kunnen worden overgenomen of op grond daarvan geclaimd kunnen worden;
 • het erg belangrijk is dat er open wordt gecommuniceerd over de gevonden toepassingen van werk en mantelzorg, zodat het wat makkelijker bespreekbaar wordt onder collega’s.

 

Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

De praktijk heeft uitgewezen dat mantelzorg en werk goed te combineren zijn, mits er bewust mee wordt omgegaan, zowel door de werkgever als de werknemer. Op deze manier kan overbelasting worden voorkomen en kunnen mensen zowel hun werk als hun zorgtaken goed in balans houden en goed ten uitvoer brengen. Uit onderzoek blijkt dat het zichtbaar en bespreekbaar maken van mantelzorg veel goede oplossingen kan opleveren. Als leidinggevenden, directie/RvB, personeelsfunctionarissen, medewerkers en mantelzorgers zich bewust zijn van de vele flexibele ondersteuningsmogelijkheden als aanvulling op verlofregelingen en met elkaar naar werkbare oplossingen zoeken, kan mantelzorg en werk beter gecombineerd worden.

 

Start van het beleid binnen Wel.kom

 • Het beleid is op 24 januari 2017 vastgesteld door het MT. Op 30 januari 2017 staat het onderwerp op de agenda van de OR overlegvergadering.
 • Het beleid wordt in het personeelsbeleid van Wel.kom opgenomen.
 • De “Erkenning mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid” is door Stichting Werk&Mantelzorg met ingang van 26 januari 2017 aan Wel.kom verleend.
 • Het beleid wordt in ieder team op de agenda gezet ter informatie.
 • Op intranet is informatie te vinden over het thema werk en mantelzorg, zoals het vastgestelde beleid en het boekje met tien praktijkverhalen.
 • Verder is werk en mantelzorg een vast agendapunt op het jaargesprek en is er aandacht voor in de werkoverleggen.
 • Tijdens de jaargesprekken met personeel en bij de jaarlijkse directieboordeling (onderdeel kwaliteitsmanagementsysteem) wordt de combinatie werk en mantelzorg bij Wel.kom geëvalueerd.

 

Voor vragen of meer informatie over het combineren werk met mantelzorg kun je terecht bij je leidinggevende.

 

Klik hier voor verhalen uit de praktijk.

 

Henk Janssen

Directeur-bestuurder