Subsidie Maatschappelijke diensttijd toegekend aan Wel.kom

Medewerkers
24-01-2019

 

Wel.kom heeft een subsidie verworven van het ministerie van VWS voor uitvoering van de Maatschappelijke diensttijd.

De maatschappelijke diensttijd is ontwikkeld door het kabinet en dient ervoor jongeren in de leeftijd van 16 tot 27 jaar optimaal de kans te bieden op vrijwillige basis betrokken te zijn bij de samenleving. Het is de bedoeling dat jongeren hun maatschappelijke diensttijd kunnen starten vanaf de zomer 2019.

 

Door zich in te zetten voor een ander ontdekken en ontwikkelen deze jongeren hun eigen talenten en krijgen zij zo een duidelijker beeld van een toekomstperspectief. De diensttijd is breed toegankelijk voor alle jongeren. Het doel is om de maatschappelijke diensttijd zo vorm te geven dat het ook jongeren aantrekt die nu nog niet maatschappelijk actief zijn en/of jongeren stimuleert om dat nog meer te doen.

 

Subsidie

Wel.kom streeft ernaar minstens 120 jongeren uit Venlo en Roermond te begeleiden bij deelname aan dit project. Met dit doel voor ogen heeft Wel.kom in oktober 2018 een subsidieaanvraag ingediend met de titel FASTforward (FAST = Futureproof Advice on Social Themes). Van de 130 aanvragen zijn er 34 gehonoreerd. Wij zijn er daarom bijzonder trots op te kunnen melden dat de programmacommissie Maatschappelijke Diensttijd een positief oordeel heeft gegeven over onze subsidieaanvraag en aan dit project een subsidie heeft toegekend van ruim € 200.000,=

 

Aan eenieder die heeft meegewerkt aan deze aanvraag heel veel dank en ik wens alle betrokkenen veel succes bij de uitvoering van dit prachtige project!

 

Henk Janssen

Directeur-bestuurder