Quick scan

Medewerkers
16-05-2019

 

Refererend aan hetgeen is toegezegd tijdens de personeelsbijeenkomst van dinsdag 21 mei jl. in Reuver ontvangen jullie bij dezen de Rapportage Quickscan verkenning toekomst Wel.kom ter inzage.

De quickscan is een intern document. Ik verzoek u vriendelijk dit document als zodanig te behandelen.

Klik hier om de de rapportage in te zien.

 

Met vriendelijke groet,

 

Thijs Knoeff

Directeur