Ontwikkelingen rondom kwaliteit

Medewerkers
13-11-2018

ISO audit

Van 19 t/m 22 november dit jaar vindt de jaarlijkse ISO audit plaats. Het is 3 jaar geleden dat Wel.kom het ISO certificaat heeft ontvangen. Dit certificaat is 3 jaar geldig. Dat betekent dat we dit jaar opnieuw een uitgebreide audit krijgen die in totaal 3,5 dag duurt. De auditor zal gesprekken voeren met medewerkers in Venlo en Roermond en op diverse locaties. Het programma is in concept klaar. Zodra dit definitief is ontvangen betrokkenen een uitnodiging voor een voorbereidend gesprek en auditgesprek.

 

Intern audits

In oktober hebben de interne auditgesprekken plaatsgevonden. Hierover in een volgend bericht meer.

Menno Janssen (bewonersondersteuning Venlo) is gestopt als intern auditor vanwege zijn vertrek bij Wel.kom. We zijn daarom op zoek naar een nieuwe intern auditor.

Als lid van het interne auditteam krijg je de kans om via auditgesprekken met collega’s een blik te werpen in de keuken van andere werksoorten en afdelingen. Lijkt het jou ook leuk om intern auditor te worden, neem dan contact met me op voor meer informatie.

 

 

Aanpassingen handboek Kwaliteit

In het handboek Kwaliteit is een aantal paragrafen aangepast. De wijzigingen zijn het gevolg van de vernieuwde ISO normen, verbeterpunten die in interne auditgesprekken vastgesteld worden, van gewijzigde werkafspraken tot nieuw beleid. Een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen:

 

 • 2.3. Aanpassing jaarplancyclus met toevoeging nieuwe onderdelen risico-analyse en stakeholdersanalyse.
 • 2.4 Overlegstructuur geactualiseerd.
 • 2.5 Overzicht functies en taken geactualiseerd.
 • 3.1 Maatschappelijk werk i.v.m. de nieuwe afspraken en het samenwerkingsverband AMW.
 • 3.4 Seniorenwerk Roermond vanwege aangepaste werkafspraken.
 • 3.9 Activiteiten Roermond, aanpassingen n.a.v. interne audit.
 • 3.12 Onafhankelijke cliëntondersteuning; toevoeging functie vrijwilliger.
 • 3.14 Inburgering; werkwijze aangepast n.a.v. nieuwe werkafspraken.
 • Nieuwe procesbeschrijving: 3.15 Begeleiding vrijwilligers op basis van het vorig jaar opnieuw vastgestelde vrijwilligersbeleid.
 • 3.16 Begeleiding statushouders; was eerst onderdeel van 3.1.
 • 4.3.4 RI&E en gebouwenbeheer; vanwege vervallen functie hoofd facilitaire zaken.
 • 4.4.5. Beheer kwaliteitsregistraties; vanwege nieuwe privacywetgeving AVG.
 • 4.4.7 Verbeterprocedure; toevoeging dat deze procedure ook geldt voor signalen m.b.t. veiligheid.
 • 4.4.8 Risicomanagement; dit is een nieuwe paragraaf n.a.v. de vernieuwde ISO-norm, waarin risicomanagement een belangrijke rol krijgt.

 

Het handboek Kwaliteit kun je vinden op het intranet onder Kwaliteit.

 

 

Yvonne van Herpen

Stafmedewerker Kwaliteit