Nieuws van de OR: Wij zijn compleet!

Medewerkers
31-01-2019

 

 

Geachte collega’s,

 

Een mededeling vanuit de ondernemingsraad: het is zover! We zijn compleet en hebben al een start gemaakt met ons nieuwe team. Onze ondernemingsraad is versterkt met

 

  • Jenna Smeets (bewonersondersteuner Venlo)
  • Paul van Loonsbroek (welzijnswerker Roermond)
  • Marjo Vogels-Bongaerts (welzijnswerker Roermond).

 

Daarnaast blijven zowel Ger Schmetz (welzijnswerker Venlo) als Jamale Boukhettame (welzijnswerker Venlo) aan als OR-lid. Hierdoor is de installatie van de nieuwe ondernemingsraad van Stichting Wel.kom officieel en volbracht.

 

Jos Hendricks is in november jl. automatisch afgetreden vanwege het aflopen van de zittingstermijn van de OR. Langs deze weg wil ik Jos, namens de overige leden, hartelijk bedanken voor zijn inzet en zijn bijdrage! Jos, dankjewel!

 

Alle OR-leden zullen de komende periode de gelegenheid aangrijpen om zichzelf voor te stellen en tevens aan te geven waarom ze in de ondernemingsraad zijn gestapt. We zullen ook één keer per maand in Roermond onze werkoverleggen plannen. Meer info volgt.

 

Met vriendelijke groet,

 

Jamale Boukhettame

Voorzitter OR