Nieuwe bedrijfsarts

Medewerkers
14-08-2019

 

Vlak voor de vakantie ontvingen wij van Human Capital Care het bericht dat Ankie Surinx, bedrijfsarts, per 1 september a.s. hun organisatie gaat verlaten.

De opvolging is geregeld in de persoon van mevrouw Robin Freeth, arts.

 

Eind deze maand staat een kennismaking gepland met ondergetekende. Mochten uit dit gesprek zaken naar voren komen die voor jullie van belang zijn dan zullen we jullie daarover terstond informeren.

 

Reeds geplande afspraken van (langdurig zieke) medewerkers met Ankie Surinx na 1 september worden per die datum overgenomen door de nieuwe bedrijfsarts. Deze afspraken blijven dus gewoon staan.

 

Ook de OR zal na de vakantieperiode een kennismaking inplannen met Robin.

Ik vertrouw erop jullie hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Thijs Knoeff

directeur