Nabetaling reiskosten werk-werkkilometers in december 2019

Medewerkers
10-12-2019

De medewerkers die in het afgelopen jaar declaraties voor reiskosten werk-werkkilometers hebben ingediend, hebben maandelijks via de salarisadministratie een vergoeding van € 0,19 per gereden kilometer ontvangen.

Dit is het fiscaalvrije bedrag, oftewel het bedrag dat van de fiscus netto mag worden vergoed.

Op basis van de cao dient echter een bedrag van € 0,37 per verreden kilometer vergoed te worden (tot 5.000 km per jaar).

 

De nabetaling van dit verschil van € 0,18 per km zal worden gedaan in de salarisadministratie van december.

Deze betaling is volgens de geldende fiscale voorschriften in principe belast, oftewel er dient loonheffing op ingehouden te worden.

Echter we maken gebruik van de fiscale mogelijkheid van de zogenaamde salderingsregeling met de vergoeding voor woon-werkverkeer. Een ingewikkeld verhaal, dat ik hier niet verder zal toelichten.

Van belang is dat het erop neer komt dat wij het bedrag van de nabetaling voor zover fiscaal mogelijk netto zullen doen en als dat niet meer mogelijk is zal het bruto worden uitbetaald.

 

Zie je salarisstrook van december!

 

Geert van den Goor

Personeels-/salarisadministratie / Rapportages