Inzet Ralph Buttner als programmamanager Jeugd- en jongerenwerk

Medewerkers
26-03-2020

 

Eind 2019 is vanuit management en directie een start gemaakt met het geven van een extra impuls aan ontwikkeling en innovatie bij Wel.kom Roermond. Dit vanuit de overtuiging dat meer innovatie en ontwikkeling van ons werk nodig is om blijvend van toegevoegde waarde te zijn in de Roermondse samenleving. 

 

Ralph Büttner (adviseur/ projectmanager bij Stout Groep) heeft in dit kader in de maand december meerdere interne en externe gesprekken gevoerd als globale verkenning op de innovatie en ontwikkelopgave. De focus van deze verkenning lag op het jeugd- en jongerenwerk in het licht van de transformatiedoelstellingen.

 

Deze verkenning heeft ons laten zien dat zowel intern- als extern het beeld herkend wordt dat een extra impuls op z’n plek is. Punten die o.a. naar voren komen zijn:

  • Organisatiestructuur en cultuur.
  • Visie en strategie m.b.t. jeugd en jongerenwerk. 
  • Kennis- en competentieontwikkelingsplan voor medewerkers.
  • Samenwerking in het netwerk o.a. met partijen die in soortgelijk aanbod actief zijn.
  • Relatie met gemeente i.h.k.v. doortonwikkelen aanbod van het preventief jeugdbeleid.
  • De rol die Wel.kom kan spelen in de bezuinigingsopgave van de gemeente Roermond.

Om Wel.kom Roermond bij deze opgave te ondersteunen hebben wij besloten om Ralph Büttner tot het eind van het jaar aan te stellen als programmamanager Jeugd- en jongerenwerk. In zijn rol zal Ralph zich bezig gaan houden met de inhoudelijke (door)ontwikkelopgave. Om dit goed te kunnen doen zal hij (een deel van de) taken van Henny en Mariska over gaan nemen. Hoe de verdeling in de taken er exact uit gaat zien zal in de komende periode duidelijk worden. Ook zal er zowel intern als extern meer scherpte gezocht gaan worden in de exacte doelen voor komend jaar. 

 

Om de tijd van deze corona-crisis in dit kader toch al zinvol te kunnen besteden zal Ralph starten met kennismakingsgesprekken. Helaas nu nog even via beeldbellen, maar laten we hopen dat we elkaar snel in Roermond zien voor een verdere kennismaking. 

 

Met vriendelijke groet,

 

Thijs Knoeff