Hoe zet jij in de 2e helft 2019 je Individueel KeuzeBudget in?

Medewerkers
29-05-2019

 

Hoe ga jij in de 2e helft 2019 je Individueel KeuzeBudget inzetten?

 

Ter attentie: als je in december 2018 het keuzeformulier voor het gehele jaar 2019 hebt ingevuld, is dit bericht voor jou niet van toepassing!

 

In 2016 is in onze CAO Welzijn het Individueel KeuzeBudget (IKB) ingevoerd.

Aangegeven is dat je de keuze per halfjaar kunt maken.

Het formulier om de keuze voor het Individueel KeuzeBudget (IKB) voor de 2e helft van het jaar 2019 kenbaar te maken is beschikbaar.

Het formulier staat op de intranetsite van Wel.kom onder de kop ‘PZ: Formulieren’.

 

Bij de introductie van het IKB binnen Wel.kom is ruim informatie verstrekt en zijn zowel in Roermond als in Venlo tijdens meerdere dagen spreekuren gehouden. Velen van jullie hebben daarvan gebruikgemaakt.

Om het geheugen op te frissen - indien en voor zover nodig - is onderstaande informatie opgenomen op de intranetsite van Wel.kom onder de kop ‘PZ: CAO’.

 

  • IKB1 Individueel KeuzeBudget informatienotitie
  • IKB2 Individueel KeuzeBudget keuzehulp
  • IKB3 Individueel KeuzeBudget berekening

 

Enkele hoofdpunten

Het Individueel KeuzeBudget kun je naar eigen inzicht besteden. Het stelt je in de gelegenheid je arbeidsvoorwaarden af te stemmen op je persoonlijke wensen en behoeften.

Het IKB kun je ontvangen in geld en/of verlof.

Het bovenwettelijk verlof (26 uur fulltime op jaarbasis) is opgenomen in het IKB. Denk je onvoldoende verlofuren te hebben dan kun je dus extra verlof kopen uit je IKB. Wil je weten wat een uur verlof kost, gebruik dan het (Excel-)bestand IKB berekening.

 

Bij je persoonlijke overwegingen en besluiten kunnen we natuurlijk niet helpen, maar als je na lezing van de informatie nog vragen hebt dan kun je je natuurlijk altijd wenden tot je leidinggevende en tot Geert van den Goor.

 

Gelieve het formulier na invulling en ondertekening in te leveren bij Geert van den Goor voor de verdere verwerking in de salarisadministratie.

 

Let wel, gaarne uiterlijk op 28 juni inleveren!

 

Bij het invullen van het keuzeformulier gaarne de periode aangeven: 2e helft van het jaar.

 

Wat gebeurt er als je geen keuze maakt en/of je geen keuzeformulier tijdig inlevert?

In dat geval wordt het gehele IKB vanaf juli maandelijks voor je gereserveerd.

Dan wel, als je voorheen hebt gekozen voor maandelijkse uitbetaling van het volledige IKB-bedrag blijft deze keuze gehandhaafd.

 

Wanneer hoef je derhalve geen formulier in te leveren:

  • Als je voorheen hebt gekozen voor maandelijkse uitbetaling van het volledige IKB-bedrag en deze keuze wilt handhaven
  • Als je in 2e helft 2019 kiest voor reservering van het maandelijkse IKB-bedrag (en voorheen niet hebt gekozen voor maandelijkse uitbetaling)

 

Tot slot

Zoals boven aangegeven kan de keuze per halfjaar (juni en december) gemaakt worden.

In december 2019 zal ik jullie dus weer benaderen met de vraag naar jullie keuze voor het jaar 2020.

 

 

Met vriendelijke groet,

Geert van den Goor

Personeels-salarisadministratie / Rapportages