Handboek Personeel

Medewerkers
11-07-2018

 

In het Handboek Personeel zijn de regels en regelingen opgenomen op het gebied van personele zaken die voor medewerkers van belang (kunnen) zijn.

 

De nieuwe regels en regelingen, en de aanvullingen/wijzigingen die in de voorafgaande periode zijn afgesproken, zijn naar jullie gecommuniceerd en in dit handboek opgenomen. Daarnaast wordt het Handboek Personeel jaarlijks beoordeeld op tekstuele correcties en aanvullingen. Zie in het Handboek Personeel ook de mogelijkheden van de werkkostenregeling en het loopbaanbudget.

 

Het - geactualiseerde - Handboek Personeel is te vinden op Wel.kom Intranet onder PZ Formulieren.

 

Geert van den Goor

Personeels-salarisadministratie / Rapportages

M 06 52 56 28 34