Fiscaal voordeel vakbondscontributie

Medewerkers
03-09-2019

 

De leden van de vakbond ontvangen een dezer dagen een brief van de vakbond met als onderwerp ‘Jaaropgave vakbondscontributie’. In deze brief staat het bedrag aan contributie 2019 dat je hebt betaald. Conform de cao Sociaal Werk kan de werknemer de werkgever verzoeken gebruik te maken van de fiscale mogelijkheid om de contributie van de vakbond van het brutosalaris te laten inhouden.

Ingaande 2015 valt deze verwerking onder de werkkostenregeling (zie Handboek Personeel).

 

Wat moet je doen als je het fiscaal voordeel wilt?

Als je hier gebruik van wilt maken dan bezorg je deze brief bij Geert van den Goor. Je dient de brief wel voor akkoord te ondertekenen. Bij de salarisbetaling zorgen we ervoor dat dit fiscaal voordeel wordt verwerkt.

Dat gaat als volgt:

  • we betalen het bedrag van de contributie aan je terug
  • we houden het bedrag van de contributie eenmalig in op je bruto salaris.

 

Door de verlaging van je bruto salaris betaal je minder belasting en premies. Dus enerzijds ontvang je netto meer door de vergoeding van de contributie en anderzijds ontvang je netto minder door de verlaging van je bruto salaris.

Jouw voordeel kan oplopen van ongeveer 35 tot 50% van de contributie, afhankelijk van het belastingtarief dat op je salaris van toepassing is.

 

Cijfervoorbeeld

Om het vorenstaande te verduidelijken een voorbeeld. Je betaalt de vakbondscontributie van € 100. Je belastingtarief is 40%.

Dan is het bedrag van de vergoeding € 100. Je bruto salaris wordt met € 100 verlaagd waardoor je netto € 60 minder ontvangt.

Per saldo is je voordeel € 100 minus € 60 oftewel € 40.

 

Noot

Let wel: door de inhouding wordt het resterende bruto salaris lager en daardoor wordt het bedrag waarover belasting en sociale premies wordt geheven lager. Dit kan invloed hebben op individuele toeslagen/subsidies/uitkeringen die hierop zijn gebaseerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Geert van den Goor

Personeels-salarisadministratie

M  06 52 56 28 34