Communicatie, we pakken de draad weer op

Medewerkers
04-02-2019

In het eerste kwartaal van 2018 hebben wij Creation Station (communicatiebureau uit Roermond) in de arm genomen om de lacune op te vullen voor wat betreft PR&C. Hun opdracht was de interne en externe communicatie(processen) door te lichten en te verbeteren.

 

Een aantal medewerkers tekende in voor een sessie met Creation Station en bracht daar hun ideeën en wensen naar voren.

De samenwerking verliep helaas niet zoals we hadden gehoopt en eind 2018 besloten we de samenwerking te beëindigen.

 

Onlangs mochten we een aantal vruchtbare gesprekken voeren met Buro Beeldvang uit Weert en op dinsdag 5 februari a.s. maken zij een eerste aanzet tijdens een communicatiesessie in de Gotcha! om de draad weer op te pakken, samen met de collega’s die in een eerder stadium de sessie met Creation Station bijwoonden.

We vertrouwen erop dat de samenwerking en de inzet van onze collega’s tot een succesvolle en constructieve aanpak leidt om de communicatie zowel intern als richting extern in betere banen te leiden.

 

 

Henk Janssen

Directeur-bestuurder