CAO Sociaal Werk

Medewerkers
09-05-2019

 

Hierbij informeren we jullie omtrent de stand van zaken betreffende onze cao Sociaal Werk.

 

De huidige cao Sociaal Werk heeft een looptijd van 1 april 2017 tot en met 30 juni 2019. De huidige cao loopt dus af op 1 juli 2019.

 

Op 15 april jongstleden zijn de onderhandelingen tussen de werkgeversvereniging Sociaal Werk Nederland en de vakbonden FNV Zorg en Welzijn en CNV Zorg en Welzijn gestart. Er is nog geen zicht op wanneer een nieuw akkoord kan worden bereikt. Zodra we informatie ontvangen zullen we jullie hierover informeren.

 

Geert van den Goor

Personeels-/salarisadministratie / Rapportages

M  0652562834

E   g.vandengoor@welkom.nu