Cao Sociaal Werk: akkoord

Medewerkers
17-07-2019

Hierbij informeren we jullie omtrent de stand van zaken betreffende onze cao Sociaal Werk.

 

De leden van Sociaal Werk Nederland én de leden van de vakbonden FNV en CNV hebben met grote meerderheid ingestemd met het cao-onderhandelaarsakkoord Sociaal Werk.

Daarmee is de nieuwe cao Sociaal Werk vanaf 16 juli 2019 een feit.

 

De belangrijkste cao-afspraken zijn:

  • een loonstijging van 3,25% met ingang van 1 september 2019 en een loonstijging van 3,25% per 1 juli 2020
  • een gelijke verdeling van de pensioenpremie voor werknemer en werkgever gaat in per 1 september 2019.

 

De looptijd van de nieuwe cao is van 1 juli 2019 tot 1 juli 2021.

 

Geert van den Goor

  06 52 56 28 34

E   g.vandengoor@welkom.nu.