Aanpassing vrijwilligersovereenkomsten

Medewerkers
10-06-2016

 
In vervolg op de vaststelling van het vrijwilligersbeleid 2016 zijn de vrijwilligersovereenkomsten onder de loep genomen.

 

Wel.kom kent een tweetal vergoedingen:

 

  • Een onkostenvergoeding van daadwerkelijk gemaakte kosten op declaratiebasis (betaling na inlevering van een declaratieformulier met bewijsstukken).
  • Een vrijwilligersvergoeding (bijvoorbeeld een vast bedrag per huisbezoek of per uur).

 
De formats van de vrijwilligersovereenkomsten in de map H:\WPDATA\2 Organisatie\2 Info\Vrijwilligersbeleid zijn hierop aangepast. Om discussie te voorkomen is ervoor gekozen om een apart formulier op te stellen voor vrijwilligers die alleen een onkostenvergoeding krijgen en geen vrijwilligersvergoeding (per uur of per huisbezoek).
 

Bij vragen of opmerkingen kunnen jullie terecht bij jullie teammanager.