Loopbaanbudget

Medewerkers
01-07-2015


Per 1 juli 2015 is het loopbaanbudget geïntroduceerd. Het loopbaanbudget is bedoeld voor loopbaanontwikkeling en inzetbaarheid.
 


Bij dezen wil ik die informatie aan jullie beschikbaar stellen:


0. Het loopbaanbudget
1. Brochure loopbaanbudget
2. Basispresentatie MO Groep, met toelichting
2.a. Vervolgtekst toelichtingen
3. Vragen en antwoorden
4. Het betreffende hoofdstuk uit de CAO
5. Het formulier voor verslaglegging van het jaargesprek loopbaanbudget
6. Rekenvoorschriften salarisadministratie
 

Met de introductie van het loopbaanbudget in de CAO W&MD geven CAO-partijen aan dat het van belang is dat werknemers tijdens het dienstverband blijvend investeren in hun individuele inzetbaarheid, nu en in de toekomst. Vanaf de start op1 juli 2015 ‘reserveert’ een werkgever voor de werknemer een bepaald percentage van het salaris.

 

Met een jaarlijks gesprek tussen de werknemer en de leidinggevende (de werkgever) over individuele inzetbaarheid biedt het loopbaanbudget een concreet middel om duidelijke afspraken over de individuele inzetbaarheid mogelijk te maken.

 

Het jaargesprek is een voorwaarde van de Belastingdienst. Het is dus niet vrijblijvend maar verplicht. Verslaglegging dient gedaan te worden met het formulier in bijlage 5.

Het ingevulde en ondertekende formulier dient ingeleverd te worden bij ondergetekende en wordt opgenomen in het personeelsdossier van de betreffende medewerker.

 

Meer informatie

Geert van den Goor
Personeels-salarisadministratie / Rapportages