Vijf officieel van start in Roermond

Nieuwe langdurige samenwerking om inwoners in Roermond te ondersteunen bij het zelfstandig wonen en meedoen in de samenleving.
In 2015 kregen gemeenten veel meer verantwoordelijkheid in het sociaal domein, met als doel zorg en ondersteuning dichtbij en rondom haar inwoners te organiseren. Deze grotere verantwoordelijkheid moet leiden tot kwalitatief goede ondersteuning en zorg en meer efficiëntie. Om dit toekomstbestendig te organiseren heeft de gemeente Roermond er in 2020 voor gekozen om voor haar taken op het gebied van welzijn en Wmo-begeleiding voor een langere periode met één organisatie samen te gaan werken. Vier regionaal bekende zorgorganisaties - PSW, Wel.kom, De Zorggroep en VIGO Vincent van Gogh - hebben de handen ineengeslagen om de zorg en ondersteuning in Roermond te realiseren. Ze doen dat onder de naam Vijf, verwijzend naar de vier onderliggende organisaties en de vijfde partij: de inwoners. Zaterdag 1 januari 2022 is Vijf in Roermond officieel van start gegaan.

De bestuurders van de vier organisaties hebben een intentieverklaring voor de nieuwe samenwerking onder de naam VIJF getekend. Jolande Tijhuis (VIGO-Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid) vertelt: “Wij werken samen aan een concreet plan om weer regie te organiseren op de ondersteuning van zorg in de wijk, van preventief tot curatief. Het versnipperde aanbod gaan wij samensmelten tot één geheel. Dat is onze ambitie.”

Vijf


De komende jaren is Vijf hét aanspreekpunt voor en aanbieder van zorg en ondersteuning in Roermond. Vijf brengt door jarenlange ervaring van de onderliggende organisaties; PSW, De Zorggroep, Wel.kom en Vigo-Vincent van Gogh, diensten op het gebied van welzijn, geestelijke gezondheid, ouderenzorg, verslavingszorg en ondersteuning voor mensen met een beperking samen. Samenwerking wordt gezocht met aanvullende lokale partijen: waaronder huisartsen, vrijwilligers, kleinere lokale zorgaanbieders, woningbouwcorporaties en verenigingen. Het versnipperde aanbod van meer dan 50 aanbieders is zo samengesmolten tot één geheel; één regiepartner voor het versterken van de sociale basis en het leveren van Wmo-begeleiding. Nieuw is ook de termijn van en het wederzijdse commitment in de samenwerking. Van contractering voor één jaar naar een samenwerking voor vijf jaar met mogelijkheid tot nog vijf jaar verlenging. Dat betekent voor gemeente Roermond één langdurige samenwerkingspartner en voor inwoners van Roermond één aanspreekpunt voor laagdrempelige passende hulp en ondersteuning waarbij ze maar één keer hun verhaal hoeven te doen.

Lokale ondersteuning toegespitst op inwoners in verschillende wijken


Inwoners met vragen over en behoefte aan zorg en ondersteuning worden vanaf 1 januari 2022 begeleid door een gebiedsteam, bestaande uit leefcoaches van Vijf en medewerkers van de gemeente waarbij vitale gemeenschappen het uitgangspunt is. “Vijf richt zich op positieve gezondheid en sociale kwaliteit binnen wijken met als doel de vitaliteit van inwoners te verhogen en zo de professionele zorgvraag terug te brengen. Vijf wil doen wat nodig is voor inwoners; los van indicaties en administratieve processen", aldus Stephan Bodde, bestuurder van PSW en aandeelhouder van Vijf. Vijf werkt preventief aan het welzijn van inwoners in de wijk waarbij goed wordt samengewerkt tussen alle organisaties in de wijk. De medewerkers in het gebiedsteam kijken eerst wat de inwoner zelf kan met behulp van het eigen netwerk, wat andere inwoners en de buurt kunnen betekenen, welke algemene voorzieningen voorhanden zijn en vervolgens pas welke aanvullende ondersteuning en/of zorg nodig is. Afhankelijk van vragen die leven in de wijk, is passend aanbod georganiseerd. Dat kan een voor iedereen toegankelijke voorziening zijn in de wijk, tot hulp op maat achter de voordeur.

Inzicht in kosten en geldstromen


Cliënten die reeds Wmo-begeleiding ontvangen, maken de komende maanden kennis met Vijf, waarbij voor een goede overdracht is gezorgd in samenspraak met hun huidige zorgaanbieders. Inwoners met een nieuwe zorg- of ondersteuningsvraag kunnen in contact komen met leefcoaches in hun wijk via de gemeente en via info@vijf.nu. In de toekomst komen daar contactmogelijkheden in wijken en buurten bij. Marianne Smitsmans, wethouder sociaal domein Roermond: “Goede en betaalbare zorg en ondersteuning voor onze inwoners die dat nodig hebben, dichtbij huis in de wijk. Daar staan en gaan we samen voor. Na een goede voorbereiding zijn we nu daadwerkelijk samen aan de slag. Misschien vindt u het spannend, of heeft u nog vragen als inwoner. Stel uw vraag gerust aan uw contactpersoon. Zij helpen u graag verder!” Publicatiedatum: 04 januari 2022