Sociale benadering dementie - Social Trial Roermond

Dementievriendelijk Roermond wil een gemeente zijn waar mensen met dementie zo lang mogelijk meedoen in de samenleving. Een gemeenschap waar iedereen dementie accepteert; van bakker en buurman tot sportclub en wijkagent. Een gemeenschap waar inwoners en professionals goed omgaan met mensen met dementie en hun mantelzorgers, zodat mensen met dementie ervaren dat ze erbij horen in Roermond.
Het aantal ouderen in Roermond stijgt samen met het aantal mensen dat te maken krijgt met geheugenproblematiek. Dit roept verschillende vragen op zoals: Hoe ga ik om met veranderingen? Kan ik zelf nog beslissingen blijven nemen? En hoe kan ik mijn geliefde zo goed mogelijk ondersteunen?
Om de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten verder te versterken is de regio Roermond sinds maart 2021 aangesloten bij de landelijke Social Trials. In de Social Trials wordt gewerkt vanuit de visie van de Sociale Benadering Dementie. Hierin staat de impact van de ziekte op het persoonlijke en dagelijkse leven van mensen met dementie en hun naasten centraal.

Lees meer over dementievriendelijk Roermond;
https://www.dementievriendelijkroermond.nl

Lees meer over de Sociale Benadering, de Social Trial in Roermond en hoe dit aansluit bij de uitgangspunten van Dementievriendelijk Roermond;
https://www.dementievriendelijkroermond.nl/index.php/2021/11/24/sociale-benadering-dementie

Voor meer informatie: dementievriendelijk@roermond.nl
Publicatiedatum: 26 november 2021