Wel.kom sluit samenwerkingsovereenkomst met Sterker Nijmegen

Wel.kom sluit een samenwerkingsovereenkomst met welzijnsorganisatie Sterker sociaal werk te Nijmegen voor de periode van 1 april 2019 tot en met 31 maart 2021. Door de samenwerking met Sterker krijgt Wel.kom de mogelijkheid om de gewenste nieuwe strategische koers te definiëren en de daarbij benodigde stappen te zetten om de dienstverlening en organisatie verder te ontwikkelen. Daarnaast kan Wel.kom gebruikmaken van de expertise van Sterker op het vlak van ICT, communicatie, onderzoek en innovatie etc. Tevens kunnen beide organisaties leren van elkaars specifieke kennis en aanpak.
Concreet betekent deze samenwerking dat de bestuurder van Sterker, de heer Arie de Vries, ook bestuurder wordt van Wel.kom. De heer Thijs Knoeff, thans manager bij Sterker, wordt directeur bij Wel.kom. De heer Knoeff zal voornamelijk verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse aansturing van de organisatie, de heer De Vries zal de bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen.

Het betreft een intensieve samenwerking, gericht op versterking van beide organisaties. Wel.kom en Sterker blijven zelfstandige organisaties met hun eigen bedrijfsvoering. Tussentijds en na afloop van de periode van twee jaar wordt geëvalueerd of en zo ja hoe de samenwerking verder voortgezet wordt.

Sterker sociaal werk
Sterker sociaal werk is een brede welzijnsorganisatie die werkzaam is in Nijmegen en omliggende gemeenten. Sterker biedt onder meer (school)maatschappelijk werk, ouderenwerk, vrijwilligersdiensten en jeugd- en jongerenwerk. Daarnaast is Sterker verantwoordelijk voor de uitvoering van de Sociale Wijkteams in Nijmegen en West Maas en Waal. Bij Sterker werken ruim 250 professionele medewerkers en 600 vrijwilligers.

De aanleiding
Eind 2018 werd duidelijk dat directeur-bestuurder de heer Henk Janssen met ingang van 1 mei 2019 vertrekt bij Wel.kom. Vanaf dat moment is de organisatie op zoek gegaan naar een passende oplossing voor dit vertrek. Doel is de rol en taak van Wel.kom in de transformatieopdracht van het sociaal domein optimaal in te vullen. Naast het vinden van een geschikte nieuwe bestuurder heeft Wel.kom dan ook de ambitie om aan de slag te gaan met het formuleren van een nieuwe strategische visie en deze te vertalen naar concrete plannen en acties. Wel.kom wil de dienstverlening verder ontwikkelen, innoveren en de talenten die er in de organisatie zijn optimaal benutten.

Sterker sociaal werk heeft veel ervaring en expertise in dergelijke trajecten en heeft inhoudelijk veel raakvlakken met het werk van Wel.kom. Om deze reden heeft Wel.kom contact opgenomen met Sterker en hen gevraagd mee te denken over een oplossing. Uit deze verkenning bleek al gauw dat een samenwerking een logische en wenselijke vervolgstap zou zijn, zowel voor Wel.kom als voor Sterker. Hieruit is bovenstaande constructie ontstaan.

De komende periode gaan de heren De Vries en Knoeff kennismaken met de organisatie, partners en opdrachtgevers.
Publicatiedatum: 05 april 2019