Moeders Informeren Moeders

 

Wanneer je pas moeder bent geworden verandert er een heleboel. De verzorging van een baby kan veel vragen oproepen en de moeder onzeker maken. Niet iedereen heeft familie of een goede vriendin bij wie de kersverse moeder terecht kan. In het project Moeders informeren Moeders (MIM) bieden ervaren en getrainde moeders op vrijwillige basis ondersteuning aan het gezin. MIM is bedoeld voor moeders met kinderen tussen 0-24 maanden.

 

MIM is een methodiek die aansluit bij de belevingswereld van moeders. Het is een ‘voor-en-door’-methode, die berust op de ervaringsdeskundigheid van de vrijwilligster. Dus: de eigen kracht van moeder versterken. De vrijwilligsters zijn ervaren moeders die gepokt en gemazeld zijn in het opvoeden en verzorgen. Zij gaan in het begin 1 x per 2 weken op bezoek bij de moeder en hun kind. Na een paar maanden kan en mag dit 1 x per maand, gedurende 1,5 uur. Er kunnen ook gezamenlijke activiteiten ondernemen worden als een MIM-moeder daar behoefte aan heeft, bijvoorbeeld een bezoek aan de bibliotheek of het buurthuis. De vrijwilligsters gaan zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie van de MIM-moeder.

 

Meer weten?

Wel.kom Roermond

Moeders Informeren Moeders

   0475 345 135

E    supportroermond@welkom.nu