ISO 9001                           

 

 

Wel.kom is sinds 2016 ISO 9001 gecertificeerd. Hiermee laten wij zien dat wij systematisch werken aan het continu bewaken en verbeteren van onze kwaliteit. 

 

Dit betekent dat wij voldoen aan de eisen en verwachtingen van onze klanten, aan onze eigen professionele eisen en aan de eisen die worden gesteld vanuit wet- en regelgeving. Het betekent ook dat we onze bedrijfsvoering op orde hebben en onze afspraken nakomen.

Jaarlijks wordt door een onafhankelijke instelling getoetst of wij nog steeds aan de ISO-normen voldoen en of wij werk maken van verbeterpunten. Ook vragen wij aan een deel van onze klanten of we met onze dienstverlening nog altijd de kwaliteit leveren die zij van ons verwachten.

ISO staat voor International Organization for Standardization.

 

 

KIES-coach

 

De medewerkers van KIES (Kinderen in Echtscheiding Situaties) in Venlo zijn gecertficeerde KIES-coaches.

KIES is een onderdeel van SUPPORT, bij opvoeden en opgroeien.

 

Scholing voor de KIES-coach speelt een belangrijke rol in het bewaken van de kwaliteit van het KIES programma. Het is voor instellingen de enige manier om toegang te krijgen tot de KIES interventies en een aantal materialen. Onze professionals hebben een training gevolgd en hun certificaat behaald, waarmee zij geregistreerd zijn als KIES-coach en gecertificeerd om een of meerdere KIES-interventies uit te voeren.

De trainingen zijn aanvullend op een vereiste HBO opleiding in onderwijs/jeugdzorg, en richten zich specifiek op het kunnen uitvoeren van een bepaalde KIES-interventie.

 

 

 

 

Mantelzorgvriendelijke werkgever

 

Stichting Werk&Mantelzorg beoordeelde in 2017 dat Wel.kom aan de voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor de erkenning Mantelzorgvriendelijke werkgever. De erkenning is een blijk van waardering en bevestiging dat een werkgever aandacht heeft voor het onderwerp.

 

Wel.kom heeft oog voor medewerkers die ook mantelzorger zijn, maakt het onderwerp bespreekbaar en maakt het in haar personeelsbeleid mogelijk om werk en mantelzorg te combineren. Medewerkers kunnen onder andere hun werktijden flexibel indelen ten gunste van mantelzorg en Wel.kom blijft in gesprek met de medewerkers als het gaat om de balans tussen werk en privé.

 

 

Erkend leerbedrijf

 

Wij leiden vakmensen op!

 

Als erkend leerbedrijf staan wij voor een goed geregelde leerplek. Een mooie stageplaats in de wijken waar we werken of op ons hoofdkantoor. Met gediplomeerde professionals in huis ben je verzekerd van de juiste begeleiding in jouw leerjaar. Ambacht, kennis, kunde, passie en goede begeleiding.

 

Klik hier om te zien of er momenteel stagevacatures bij Wel.kom zijn.

 

 

                                          

BLIK OP WERK

 

Alle dienstverleners die ervoor zorgen dat mensen weer maatschappelijk meedoen, betaald werk vinden, een eigen onderneming opstarten, van werk naar werk gaan, gezond aan het werk kunnen blijven en inburgeringscursussen volgen, komen in aanmerking voor het Keurmerk.

 

Het Keurmerk Blik op Werk verschaft inzicht in de kwaliteit van de dienstverleners. Onze werkmaatschappij Speak & Connect (school voor inburgering, integratie en participatie) heeft de aspirant status Blik op Werk keurmerk.